Σίμος Μαυρίδης: Το δικαίωμα του πολίτη στην επανάσταση