Συναδινός: Η Ελληνική ιστορία δεν αποτελεί προϊόν προς συνδιαλλαγή, εκδούλευση, φαλκίδευση ή εκμαυλισμό για την πολιτική επιβίωση αριστερών μαλιστάνθρωπων.

Δημοσιεύθηκε: Thursday 05 Jul 2018 - 13:40

Τελευταία Ενημέρωση: 11:43