ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΩΤΥΠΑ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Θ.Δαρδαβέσης

Η δημιουργία ενός πλέγματος συνεργασίας μεταξύ φορέων που εμπλέκονται στη λειτουργία των ιατροδικαστικών υπηρεσιών άρχισε να υφαίνεται στη συνάντηση εργασίας που είχαν σήμερα εκπρόσωποι του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας του ΑΠΘ, της ιατροδικαστικής υπηρεσίας της Θεσσαλονίκης που υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στελέχη Δικαστικού σώματος, Αστυνομίας, Διευθυντές Κλινικών και Εργαστηριών, στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ.

 

Η πρωτοβουλία της Συνάντησης ανήκει στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ και έχει διττό στόχο. Αφενός να γίνει η καταγραφή και η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και αφετέρου να ανοίξει ο δρόμος για την υλοποίηση μιας σειράς ενεργειών που θα οδηγήσει στην εύρυθμη λειτουργία των ιατροδικαστικών υπηρεσιών.

 

Όπως επισήμανε ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, Καθηγητής Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης, «αυτό που επιδιώκουμε είναι μια σύνδεση, μια συνεργασία σε επίπεδο έρευνας, εκπαίδευσης με την Ιατροδικαστική Υπηρεσία και όσους εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με το πεδίο της ιατροδικαστικής, της τοξικολογίας, της ψυχολογίας και της παθολογικής ανατομικής. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Σχολή Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ ενδιαφέρεται να ενισχύσει την παρεχόμενη εκπαίδευση στο πεδίο ιατροδικαστικής και τοξικολογίας στο πλαίσιο της Σχολής των Δικαστών και με τη δημιουργία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με κατευθύνσεις την Ιατροδικαστική, την Τοξικολογία για θέματα νομικά και δεοντολογικά που θα απευθύνονται σε ιατρούς, δικηγόρους και δικαστές και άλλους επιστήμονες».

Όσον αφορά στη δημιουργία πρωτοκόλλου ενεργειών στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας του ΑΠΘ, ο κ. Δαρδαβέσης επισήμανε «έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν διαδικασίες που δεν γίνονται με τις ανάλογες προδιαγραφές στο πλαίσιο ενός πρωτοκόλλου ενεργειών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Επειδή δεν υπάρχει πρωτόκολλο μπορεί ο κάθε ένας, κατά περίπτωση, να πράττει κατά βούληση γεγονός που δε διασφαλίζει ούτε τον ίδιο ούτε τις διαδικασίες. Ενδεικτικά, αναφέρω ότι οι διαδικασίες αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, υποθέσεις σεξουαλικής και παιδικής κακοποίησης, έλεγχου χρήσης ναρκωτικών, περιπτώσεις βιασμών, αυτοψιών κ.ά.».

 

Τέλος, επισημάνθηκαν η σημαντική έλλειψη ειδικού προσωπικού (νεκροτόμοι κ.ά) και η επιτακτική ανάγκη για βελτίωση και εκσυγχρονισμό των υποδομών του Εργαστήριου Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας του ΑΠΘ.

 

 

Λειτουργία Εργαστήριου Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας του ΑΠΘ

από την Ορεστιάδα έως τον Βόλο

 

Το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη από τα μεταπολεμικά χρόνια. Το Εργαστήριο διενεργεί και διεκπεραιώνει ιατροδικαστικές πράξεις της Εφετειακής Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. Παράλληλα, πραγματοποιεί εκπαιδευτικό έργο που αφορά στη διδασκαλία των μαθημάτων της Ιατροδικαστικής και του Ιατρικού Δικαίου σε προπτυχιακό επίπεδο και της Ιατροδικαστικής σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε ειδικευόμενους ιατρούς, καθώς και ερευνητικό έργο.

Στην Εφετειακή Περιφέρεια της Κ. Μακεδονίας, το Εργαστήριο σε συνεργασία με την Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης διενεργούν κάθε χρόνο, κατά μέσο όρο, χίλιες (1000) νεκροψίες – νεκροτομές, εξετάζουν χίλια (1000) κλινικά ιατροδικαστικά περιστατικά, πραγματοποιούν επτακόσιες (700) τοξικολογικές αναλύσεις που αφορούν σε μεταθανάτια δείγματα, χίλιες (1000) τοξικολογικές αναλύσεις που αφορούν σε κλινικά δείγματα. Επιπλέον, πραγματοποιούν αυτοψίες χώρου, μαζί με τις αρμόδιες προανακριτικές αρχές, καταθέσεις σε προανακριτικό και ανακριτικό επίπεδο, καθώς και καταθέσεις σε δικαστήρια. Τέλος, το Εργαστήριο διενεργεί εξετάσεις DNΑ που αφορούν σε υποθέσεις πατρότητας και εμπλέκεται σε περιπτώσεις παιδικής και σεξουαλικής κακοποίησης. Οι νεκροψίες/νεκροτομές και η εξέταση των κλινικών ιατροδικαστικών περιστατικών διενεργούνται στις έδρες των δύο φορέων ή και εκτός των εδρών, όταν οι ανάγκες το απαιτούν.

 

Από το 2015 λειτουργεί για πρώτη φορά στο ΑΠΘ το Εργαστήριο Νεκροτομικής Παθολογικής Ανατομικής. Το Εργαστήριο διερευνά, σε παθολογοανατομικό επίπεδο, περιστατικά ιατροδικαστικού ενδιαφέροντος, από τις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Κομοτηνής, Λάρισας, καθώς και από τα Εργαστήρια Ιατροδικαστικής του ΑΠΘ και του ΔΠΘ. Το συγκεκριμένο εργαστήριο διεκπεραιώνει περί τις 200 υποθέσεις το χρόνο με αυξητικούς ρυθμούς.