ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Δημιουργία χώρου πρασίνου μεταξύ των οδών Καραντινού και Ρόδων – ΟΤ 97Α»» στο ΕΠ Μακεδονία – Θράκη 2014-2020

Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης υπέβαλε πρόταση για την «Δημιουργία χώρου πρασίνου μεταξύ των οδών Καραντινού και Ρόδων – ΟΤ 97Α» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ06 (Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 με κωδικό MIS 5016598 και συνολική δημόσια δαπάνη 499.956,90 ευρώ.

Η πρόταση εντάθηκε με υπ’ αρ. πρωτ.: 3106/13.06.2018 (ΑΔΑ Ψ0ΥΡ7ΛΛ-ΕΞΕ) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας

Το έργο  αφορά στη δημιουργία αστικού πάρκου το οποίο βρίσκεται στην συνοικία Βοσπόρου εντός της Πολεοδομικής Ενότητας σύμφωνα με το αναθεωρημένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Δημοτικής Ενότητας Μενεμένης και στα πλαίσια της γενικότερης πολεοδομικής αναβάθμισης της περιοχής.

H υφιστάμενη κατάσταση της ευρύτερης περιοχής είναι η εξής: βρίσκεται εκτός της αναπτυγμένης οικιστικά περιοχής της δημοτικής ενότητας Μενεμένης με ασυνέχεια του αστικού ιστού λόγω των σιδηροδρομικών γραμμών είναι πολύ κοντά σε βασικούς οδικούς άξονες της δυτικής εισόδου της πόλης. Με το νέο Γ.Π.Σ. της Δ.Ε. Μενεμένης τακτοποιούνται οι χρήσεις γης και γίνεται οργανωμένη πολεοδομικά αναβάθμιση/ανάπλαση της περιοχής.

Συγκεκριμένα, στα γειτονικά Ο.Τ. δημιουργούνται νέα σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο).

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η διάνοιξη νέας υπόγειας οδικής διάβασης με την οποία γίνεται κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της ισόπεδης οδικής διάβασης της οδού Αγ. Παρασκευής και στη θέση της δημιουργείται υπόγεια διάβαση πεζών. Η τελευταία θεωρείται εξαιρετικά σημαντική αφού με αυτόν τον τρόπο γίνεται αμεσότερη η σύνδεση με τον αστικό ιστό της οικιστικά αναπτυγμένης περιοχής της Μενεμένης.

Βάσει των παραπάνω δεδομένων και για την ολοκληρωμένη ανάπλαση της περιοχής θεωρείται αναγκαία η δημιουργία ενός κοινόχρηστου χώρου αστικού πάρκου που θα αποτελέσει πυρήνα αναψυχής και υπαίθριων δραστηριοτήτων αλλά και θα βοηθήσει στη βελτίωση του μικροκλίματος.

Από την αξιολόγηση τόσο της υφιστάμενης κατάστασης όσο και των προβλεπόμενων γενικότερων επεμβάσεων αναβάθμισης της περιοχής προέκυψαν οι εξής στόχοι σχεδιασμού:

 

1)    Σχεδιασμός χώρου ανοιχτού προς την κοινότητα ώστε να επιτρέπει αλλά και να προσελκύει την ανάπτυξη τόσο οργανωμένων όσο και απρόβλεπτων χρήσεων.

2)    Προσβασιμότητα και χρήση από όλες τις  ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες και από όλες τις ηλικίες

3)    Δυνατότητα χρήσης των χώρων και για συμπληρωματική εκπαίδευση από τα γύρω σχολεία όλων των βαθμίδων

4)    Δημιουργία  ασφαλέστερου περιβάλλοντος   και καλύτερων συνθηκών διαβίωσης.

5)    Βιοκλιματική προσέγγιση στο σχεδιασμό για βελτίωση του μικροκλίματος με τη δημιουργία συνθηκών θερμικής, οπτικής, ακουστικής άνεσης.

6)    Αισθητική αναβάθμιση.

7)    Δημιουργία ενός κοινού σχεδιαστικού ύφους, το οποίο θα προσδώσει ιδιαίτερο χαρακτήρα στο πάρκο και τους γύρω δρόμους, δημιουργώντας μία νέα “αισθητική ταυτότητα” στην ευρύτερη περιοχή.

 

 

Στην επιλογή των λειτουργιών έγινε προσπάθεια  να συνδυαστούν λειτουργίες αναψυχής και χαλάρωσης με λειτουργίες κίνησης σε όσο γίνεται περισσότερο φυσικό περιβάλλον. Με βάση τα παραπάνω επιλέχθηκαν τα εξής:

Δημιουργία χώρου μικρού αμφιθεάτρου που να έχει τη δυνατότητα παράλληλων διαφορετικών χρήσεων.
Δημιουργία πάρκου σκύλων ώστε να ικανοποιηθεί η ολοένα αυξανόμενη ανάγκη οργανωμένων χώρων αναψυχής για σκύλους και να αποτραπεί η αυθαίρετη χρήση άλλων χώρων μη συμβατών.
Δημιουργία χώρου για παιδιά προσχολικής ηλικίας με ποδηλατοδρόμιο και χώρο ανάπαυσης.
Δημιουργία αρωματικών και καλλωπιστικών κήπων για ποιοτική αναβάθμιση πρασίνου, χαλάρωση και εκπαιδευτικούς σκοπούς
Δημιουργία κήπων βροχής για βιολογική κατακράτηση ρύπων και φυσική αποστράγγιση.
Δημιουργία χώρων στάθμευσης για επισκέπτες και ΑΜΕΑ.
Εισαγωγή υδάτινου στοιχείου για ψυχαγωγία αλλά και βελτίωση του μικροκλίματος μέσω της εξάτμισης.
Χώρος «διαδρομής ζωής» Η βασική φιλοσοφία είναι να δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες του πάρκου να γυμναστούν στην ύπαιθρο με σχετικό προγραμματισμό και καθοδήγηση. Αποτελείται από 16 σταθμούς χωροθετημένους με ξύλινες πινακίδες οι οποίες  περιέχουν πληροφορίες και υποδείξεις για τις ασκήσεις κάθε σταθμού καθώς επίσης και διαφοροποιήσεις με ασκήσεις διαφορετικού επιπέδου δυσκολίας.
Δημιουργία χώρων με καθιστικά, τραπέζια σκάκι για δραστηριότητες και τραπέζι πινγκ πόνγκ.