Ερώτηση Ν.Χουντή προς Κομισιόν για χωροθέτηση Αιολικών Πάρκων στα Άγραφα

·        Στα τυφλά η χωροθέτηση Αιολικών Πάρκων και στα Άγραφα.

·         Ερώτηση Νίκου Χουντή για παραβίαση  της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Η χωροθέτηση «στα τυφλά» Αιολικών Πάρκων στα Άγραφα παραβιάζει τους κανόνες για διατήρηση και προστασία των φυσικών οικοτόπων και δεν υπακούει σε κανένα εθνικό και περιφερειακό σχεδιασμό όπως επιβάλλει η νομοθεσία.

Αυτό καταγγέλλει με ερώτηση του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Ευρωβουλευτής τηςΛαϊκής Ενότητας(ΛΑΕ)Νίκος Χουντής.

Στην ερώτηση του ο Έλληνας ευρωβουλευτής αναφέρεται στις αντιδράσεις των κατοίκων της Ευρυτανίας – Καρδίτσας κατά της εγκατάστασης Αιολικών Πάρκων στην περιοχή των Αγράφωνκαι τονίζει ότι,«οι χωροθετήσεις δεν υπακούουν σε εθνικό και περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό, όπωςεπιβάλλειηκοινοτικήνομοθεσίακαιότιδενλαμβάνονται υπόψη σε κανένα στάδιο οι σωρευτικές επιπτώσεις των έργων στην περιοχή»

και επισημαίνει ότι,

«παραβιάζεται συστηματικά το άρθρο 6 παρ. 3 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και η υπ’ αρθ. 2001/42/ΕΚ,  Οδηγία για “τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις”, αφού οι εν λόγω περιοχές εγκατάστασηςΑιολικώνΠάρκωνέχουν χαρακτηριστεί προστατευόμενες (NATURA 2000) και επομένως θα έπρεπε να υπάρχει εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων με σκοπό την διατήρησή των φυσικών οικοτόπων».

Στην συνέχεια της ερώτησης του, ο Νίκος Χουντής αφού επικαλείταιτο γεγονός ότι, ήδη,

« η Ελλάδα έχει παραπεμφθεί από την Επιτροπή, για παραβίαση της νομοθεσίας στο θέμα των Αιολικών Πάρκων», ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να «εξετάσειτηνπερίπτωσητωνΑγράφων και να αποφανθεί, αν υπάρχουν επίσης ισχυρές ενδείξεις παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας».