Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΔΡΟΜΗ

Μετά την παρέμβαση του εισαγγελέα για τις πυρκαγιές στην Αττική, ελπίζω πως όσοι ανεξάρτητα από κομματική προέλευση συνωστίζονται, κατά καιρούς, για μια κυβερνητική ή αυτοδιοικητική θέση, να κατανοήσουν ότι αν επιλεγούν δεν πρόκειται να κάνουν μια αμειβόμενη, μάλιστα, «εκδρομή». Αντίθετα, θα αναλάβουν μεγάλες ευθύνες απέναντι στην κοινωνία, η διαχείριση των οποίων απαιτεί επάρκεια σε γνώσεις και κυρίως σε διοικητική εμπειρία.