Εργατικού δικαίο, απολύσεις, υπερωρίες και μισθολογικές διεκδικήσεις