Εναρκτήρια συνάντηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Growing Social»

Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε πριν από μερικές ημέρες στο δημαρχείο Πανοράματος η εναρκτήρια συνάντηση του έργου  «Ενίσχυση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας μέσω της ίδρυσης Δομών Στήριξης στη Διασυνοριακή Περιοχή» που φέρει τον τίτλο «Growing Social», στο οποίο λαμβάνουν μέρος πέντε εταίροι από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία.

Στο έργο συμμετέχουν από την Ελλάδα ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη ως Επικεφαλής Εταίρος, ο Φορέας Διαχείρισης και Διοίκησης Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης Α.Ε. και η Γενική Γραμματεία-Βιομηχανίας και από τη Βουλγαρία ο Δήμος Rudozem και το Local active group Zlatogerad – Nedelino, ενώ συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας INTERREG V-A GR-BG 2014-2020.

Το ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο έργο «Growing Social» στοχεύει να προωθήσει τις κοινωνικές επιχειρήσεις ως ένα μοντέλο τοπικής ανάπτυξης  και αποκέντρωσης, μέσω διάχυσης καλών πρακτικών και υποστηρικτικούς μηχανισμούς για τους εμπλεκόμενους και τους νέους κοινωνικούς επιχειρηματίες στη διασυνοριακή περιοχή. Αναμένεται να δώσει μια εναλλακτική δυνατότητα σε άνεργους νέους να εισέλθουν στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα να έχουν μία θετική κοινωνική επιρροή με τη δουλειά τους.

Την εκδήλωση χαιρέτισε η Αντιδήμαρχος Απασχόλησης, Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Υγείας Ελένη Γιαννούδη και η Κυριακή Αντωνιάδου, που είναι χειρίστρια του έργου από την Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Ε.Π. Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A GR-BG 2014-2020»

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν οι στόχοι και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου «Growing Social», ενώ συμφωνήθηκαν οι τρόποι και το χρονοδιάγραμμα επίτευξής τους.