Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη στη Βιέννη, 17-18 Σεπτεμβρίο

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Δημήτρης Μάρδας εκπροσώπησε τη Βουλή, ως επικεφαλής αντιπροσωπείας, στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη με θέμα τη «Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην ΕΕ» που οργάνωσε στη Βιέννη η Αυστριακή Προεδρία στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου.

Παρεμβάσεις του κ Μάρδα έγιναν σε τρείς ενότητες της διάσκεψης. Στην ενότητα αναφορικά με τη Φορολογική Διακυβέρνηση στην ΕΕ ο κ. Μάρδας επισήμανε την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός κοινοτικού μηχανισμού δημιουργίας ρευστότητας υπέρ των επιχειρήσεων, τονίζοντας, εκτός των άλλων, το εξής: «Αν η Επιτροπή θέλει να τιμωρήσει ένα κράτος μέλος για το υπερβολικό του έλλειμμα ας κάνει ό,τι προβλέπεται. Δε χρειάζεται όμως να τιμωρήσει την αγορά με έλλειψη ρευστότητας. Η ρευστότητα διευκολύνει τις επενδύσεις και τις εξαγωγές, δυο παράγοντες που μπορούν να αντισταθμίσουν τα αρνητικά της πολιτικής λιτότητας, όπως σκιαγραφούνται μέσω της μείωσης των δημοσίων δαπανών και της ιδιωτικής κατανάλωσης».

Στην ενότητα με θέμα τις επενδύσεις και την καινοτομία σημείωσε ότι παρεμβάσεις σε επιλεγμένους κλάδους της βιομηχανίας υπέρ κάποιων κρατών-μελών, δημιουργούν εκτροπές και  προβλήματα σε άλλα κράτη μέλη που επιδιώκουν να αναπτύξουν ένα δυναμικό συγκριτικό πλεονέκτημα σε κλάδους όπου υστερούν. Ως παράδειγμα έφερε την Οδηγία 2007/46 η οποία ορίζει περιοριστικά όρια παραγωγής αυτοκινήτων μικρής σειράς, (μόνο 250 κάθε έτος) εξέλιξη που ευνοεί τις παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες των βιομηχανικών κρατών μελών. Από την άλλη, εμποδίζει όμως την ανάπτυξη της αυτοκινητοβιομηχανίας σε κράτη μέλη που επιδιώκουν να εκπληρώσουν αυτόν τον στόχο. Τέλος, επισήμανε ότι η συγκεκριμένη πολιτική, προϊόν της αυξημένης  πλειοψηφίας στους κόλπους του Συμβουλίου κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, δεν φαίνεται να είναι συμβατή είτε με το κοινοτικό δίκαιο περί ανταγωνισμού είτε με τις καταστατικές αρχές της ΕΕ.

Στην ενότητα αναφορικά με τη φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο, στην οποία παρευρέθηκε και ο Επίτροπος  Π. Μοσκοβισί,  ο κος Μάρδας τόνισε  ότι η ΕΕ θα είχε θεαματικά αποτελέσματα στο θέμα της μείωσης της φοροδιαφυγής αν άλλαζε ο μηχανισμός λειτουργίας (ο μηχανισμόςVIES) των μηνιαίων δηλώσεων έκδοσης παραστατικών, στο πλαίσιο του ενδοκοινοτικού εμπορίου -μέσω των εγγράφων intrastate -που κοινοποιούνται στην Επιτροπή. Ειδικότερα, αντί της μηνιαίας κοινοποίησής τους θα ήταν πιο αποτελεσματική η ημερήσια αποστολή των εν λόγω εγγράφων στην Επιτροπή από τις ενδιαφερόμενες εταιρίες.