Διάγνωση της Ανδρικής Υπογονιμότητας”

Αναγνωρίζοντας ότι στη σύγχρονη εποχή, η υπογονιμότητα πλήττει το 15% των ζευγαριών, προκαλώντας μια σειρά από προβλήματα, τα οποία αντανακλούν στην ψυχολογία τους με επιπλέον σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις, το ΒΙΟΖ – Εργαστήριο Γενετικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με τη Mονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Embryolab, υλοποιούν, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα ερευνητικό πρόγραμμα που αφορά στη διάγνωση της ανδρικής υπογονιμότητας.

Όπως έχει καταγραφεί, στο 50% των περιπτώσεων, η αιτία είναι διαταραχές στη γονιμότητα των ανδρών και η πλειοψηφία των ζευγαριών καταφεύγει σε διαδικασίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής προκειμένου να αποκτήσει τον δικό του βιολογικό απόγονο.

Μέχρι σήμερα, η διάγνωση της ανδρικής υπογονιμότητας γίνεται αρχικά με τη βοήθεια του σπερμοδιαγράμματος, που προσδιορίζει τον αριθμό, την κινητικότητα και την ταχύτητα των σπερματοζωαρίων. Ωστόσο, συχνά, η συγκεκριμένη εξέταση δεν καταλήγει σε αδιαμφισβήτητα συμπεράσματα, με συνέπεια να απαιτούνται περαιτέρω εξετάσεις, που μπορεί να είναι επεμβατικές, όπως η βιοψία ορχικού ιστού.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, η προσέγγιση που υιοθετεί το ΒΙΟΖ σε συνεργασία με την το Embryolab αφορά στην έγκυρη, γρήγορη και μη επεμβατική διάγνωση της ανδρικής υπογονιμότητας, βασιζόμενη στο ότι οι διαταραχές της γονιμότητας διαθέτουν ένα γενετικό υπόβαθρο. Δηλαδή συγκεκριμένες μεταλλάξεις του γενετικού υλικού προκαλούν υπογονιμότητα.
Στόχος είναι η ολιστική ανάλυση των μεταλλάξεων αυτών και των συνδυασμών τους, με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών και αναλύσεων, να οδηγήσει στην κατασκευή ενός γενετικού προφίλ για κάθε κατηγορία υπογονιμότητας, που θα μπορεί να αναγνωρίζεται με την εφαρμογή ενός απλού τεστ.

Το τεστ, θα γίνεται με απλή λήψη αίματος από τους άνδρες, και θα μπορεί να κατατάσσει τον κάθε έναν σε μια κατηγορία σπέρματος, υγιούς ή μη, σύμφωνα με το γενετικό του προφίλ.

Το τεστ θα είναι ευαίσθητο, θα περιορίσει τα λάθη στη διάκριση μεταξύ των κατηγοριών και θα παρέχει πληροφορία, που αυτή τη στιγμή δεν είναι διαθέσιμη με τις τρέχουσες αναλύσεις, για χάραξη σχεδιασμού και υλοποίησης των διαδικασιών που θα οδηγήσουν σε μια επιτυχημένη κύηση.

Αναζητούμε 1000 εθελοντές δότες σπέρματος

Για την υλοποίηση του έργου, απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον 1000 ανδρών, 18-40 ετών, οι οποίοι θα δώσουν αίμα και σπέρμα για ανάλυση.

Η όλη διαδικασία έχει διάρκεια μιας ώρας και για την παραλαβή και λήψη του γενετικού υλικού θα πρέπει οι εθελοντές να επισκεφθούν το Embryolab, Εθνικής Αντιστάσεως 173-175, 2310 474747, στη Θεσσαλονίκη.

Μάλιστα, εάν το επιθυμούν, θα ενημερώνονται για τη γονιμότητα τους μέσω του σπερμοδιαγράμματος που θα πραγματοποιεί το Embryolab και στη συνέχεια το δείγμα θα αναλύεται από το ΒΙΟΖ – Εργαστήριο Γενετικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, θα υπάρχει απόλυτη εμπιστευτικότητα και προστασία όλων των ευαίσθητων δεδομένων του κάθε συμμετέχοντα.

Τα υπάρχοντα γονιδιακά τεστ

Υπάρχουν γονιδιακά τεστ, τα οποία βασίζονται σε ήδη υπάρχουσες μεταλλάξεις οι οποίες ίσως να επηρεάζουν την ποιότητα σπέρματος.

Πρόκειται για εταιρίες με έδρα τη Γερμανία, την Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες προσφέρουν πακέτα γενετικού ελέγχου για συγκεκριμένες μεταλλάξεις ή για συγκεκριμένο αριθμό γονιδίων που σύμφωνα με τη βιβλιογραφία επηρεάζουν την γονιμότητα..

Η προσέγγιση των εταιριών αυτών είναι ελλιπής, διότι τα αποτελέσματα των γονιδιακών αυτών τεστ αφορούν σε μεμονωμένες μεταλλάξεις και δεν είναι πάντα πληροφοριακές ή καθοριστικές για την κατάσταση της γονιμότητας, καθότι η υπογονιμότητα αφορά σε πολλαπλές μεταλλάξεις και συσχετίσεις γονιδίων.

Η διαφορετική προσέγγιση

Η προσέγγιση του ΒΙΟΖ και της Embryolab, είναι ολιστική και θα έχει σαν βάση την ανάλυση όλου του γονιδιώματος και όχι μεμονωμένων γονιδίων, κάτι το οποίο θα ρίξει φως και στις πιο περίπλοκες συσχετίσεις γονιδίων και μεταλλάξεων, οι οποίες επηρεάζουν και καθορίζουν την ανδρική υπογονιμότητα.

Έτσι, η συμμετοχή στο πρόγραμμα, δε θα προσφέρει μόνο πολύτιμη βοήθεια για την κατασκευή του διαγνωστικού τεστ, αλλά και σε επίπεδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, η νέα βάση δεδομένων που θα είναι ειδικά κατασκευασμένη για τον Ελληνικό πληθυσμό, θα επιτρέψει την καλύτερη κατανόηση των κληρονομούμενων μεταλλάξεων και επομένως στον ακριβέστερο προσδιορισμό της πιθανότητας οι απόγονοι να φέρουν τις συγκεκριμένες μεταλλάξεις.

Επίσης, τα νέα επιστημονικά δεδομένα θα συνδράμουν στην καλύτερη κατανόηση της γενετικής βάσης της ανδρικής υπογονιμότητας και θα συνδράμουν στην ανάπτυξη μεθόδων διάγνωσης και τρόπων θεραπείας της.

Η Επιστημονική Ομάδα

Η κύρια ερευνητική ομάδα αποτελείται από τον Καθηγητή Γενετικής, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ζήση Μαμούρη, την Αν. Καθηγήτρια, Αικατερίνη Μούτου, την Επ. Καθηγήτρια, Θεολογία Σαραφίδου, την Επ. Καθηγήτρια, Άννα-Μαρία Ψαρρά, την Μαρία Μαρκαντώνη, Υποψήφια Διδάκτωρ Εργαστηρίου Γενετικής του τμήματος Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας από το Εργαστήριο Γενετικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και από το Εργαστήριο του Embryolab την Αλεξία Χατζηπαρασίδου, Κλινική Εμβρυολόγο και Διευθύντρια Εργαστηρίων Embryolab.

Ταυτότητα Έργου

Το έργο, με τίτλο: «Ανδρική γονιμότητα: γονιδιωματική, πρωτεομική και διάγνωση. Από τον εργαστηριακό πάγκο στον ασθενή», πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Οικονομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και υλοποιείται από το ΒΙΟΖ – Εργαστήριο Γενετικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με τη μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής Embryolab, η οποία έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες www.spermogene.eu
Επικοινωνία: Βάσω Πετρίδου, 2310 474747, 6985735555, info@spermogene.eu

Δηλώσεις Συντονιστικής Επιτροπής Έργου

Ζήσης Μαμούρης, Καθηγητής Γενετικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, zmamuris@gmail.com

Η πρώτη επιστημονική συνεργασία του ΒΙΟΖ και του Embryolab ξεκίνησε το 2013 και από τότε παραμένει μια σταθερά έμπνευσης, καινοτομίας και δημιουργίας. Στόχος μας ήταν και παραμένει να μπορούμε να δίνουμε λύσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητά μας και τη ζωή μας συνολικά, χρησιμοποιώντας σαν όχημα την επιστήμη και την καινοτομία.

Από την ίδρυση του το 2009, το ΒΙΟΖ υπηρετεί όλους τους τομείς στους οποίους μπορεί να απευθυνθεί η Γενετική και στόχος των μελών του BIOZ είναι η ερευνητική αριστεία και η υψηλής ποιότητας διδασκαλία, αλλά και η προσήλωση στην κοινωνική προσφορά μέσα από την υπεύθυνη διάδραση με διαφορετικά τμήματα της κοινωνίας.

Η νέα αυτή συνεργασία μεταξύ ΒΙΟΖ και Embryolab έρχεται να ενισχύσει την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα αλλά και να αναπτύξει την έρευνα σε πολλά επίπεδα. Ο τελικός αποδέκτης μας θα είναι πάντα ο άνθρωπος και η βελτίωση της ποιότητας ζωής του.

Το ΒΙΟΖ προσέρχεται σε αυτή τη συνεργασία με υψηλές προσδοκίες και πιστεύει ότι η δυναμική δημιουργίας που τη διακατέχει θα αποδώσει υπέροχα αποτελέσματα.

Αλεξία Χατζηπαρασίδου, Sr. Κλινική Εμβρυολόγος, Διευθύντρια Εργαστηρίων Embryolab, a.chatziparasidou@embryolab.eu

Ένα στα 6 ζευγάρια σήμερα αντιμετωπίζει δυσκολίες σύλληψης, με την ανδρική υπογονιμότητα να αποτελεί το κύριο αίτιο στο 40% των περιπτώσεων. Σήμερα, τα διαθέσιμα θεραπευτικά μέσα για την αποκατάσταση της γονιμότητας αποδίδουν σε ένα μικρό ποσοστό, με αποτέλεσμα η πλειοψηφία των ανδρών ναπαραπέμπεται σε διαδικασίες εξωσωματικής γονιμοποίησης προκειμένου να αποκτήσει παιδί.

Το Spermogene είναι για τους Επιστήμονες του Embryolab μια σπουδαία πρόκληση. Με τη σύμπραξη επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το Spermogene στρατεύεται δίπλα στον σύγχρονο άνδρα και αναζητά απαντήσεις.

Οι απαντήσεις θα μας επιτρέψουν για πρώτη φορά να οδηγηθούμε σε αποτελεσματικές λύσεις τόσο στη διάγνωση όσο και στη θεραπεία της ανδρικής υπογονιμότητας.

Το καινοτόμο αυτό ερευνητικό πρόγραμμα θα στηριχτεί σε δεδομένα που θα προκύψουν από τα δείγματα σπέρματος και αίματος εθελοντών.

Σήμερα λοιπόν με την επίσημη έναρξη του προγράμματος απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους τους άνδρες 18 έως 40 ετών που θέλουν να υποστηρίξουν την προσπάθεια μας για να αντιμετωπίσουμε και να νικήσουμε τη μάστιγα της ανδρικής υπογονιμότητας που επηρεάζει τις ζωές εκατομμύρια ανδρών τόσο στη χώρα μας αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο!

Το πρόγραμμά έχει τριετή διάρκεια (ως το 2021), όμως, όσο πιο γρήγορα συλλέξουμε τον αριθμό των δειγμάτων που απαιτούνται τόσο πιο γρήγορα θα φτάσουμε στις απαντήσεις. Θα χρειαστούμε τη βοήθεια και υποστήριξη εθελοντών για το σκοπό αυτό γιατί καθώς σε αυτούς θα στηριχτεί η επιστήμη για να αποκαλύψει τη γνώση και να μας οδηγήσει στην αποτελεσματική θεραπεία και αποκατάσταση της ανδρικής γονιμότητας.

Δημήτρης Νικολαΐδης, Ph.D., Διευθυντής Έργου, Γενικός Διευθυντής Embryolab, d.nikolaidis@embryolab.eu

Από την ίδρυσή του το 2004, το Embryolab λειτουργεί τοποθετώντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Ποτέ δεν αποσκοπούσαμε να γίνουμε το μεγαλύτερο κέντρο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στη χώρα. Θέλουμε όμως να είμαστε πάντα οι καλύτεροι σε ό,τι κάνουμε, να προσφέρουμε χαρά στα ζευγάρια, να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να υπηρετούμε τον άνθρωπο. Αυτό αποδεικνύουμε καθημερινά και το κοινό ερευνητικό πρόγραμμα Spermogene, στο πλαίσιο της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά τη φιλοσοφία μας.

Η συνεργασία με ένα Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του κύρους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποτελεί για μας πρόκληση και τιμή. Τέτοιες συμπράξεις μπορούν να δημιουργήσουν προοπτική και να έχουν πολλαπλά οφέλη:
• Καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες
• Νέα ερευνητικά δεδομένα που θα βοηθήσουν ανθρώπους, δίνοντας λύσεις σε χρόνια προβλήματα
• Νέες θέσεις εργασίας

Με όραμα, ηθική και ξεκάθαρους ερευνητικούς και επιχειρηματικούς στόχους, μπορούμε να ανοίξουμε νέους επιστημονικούς δρόμους και να προσφέρουμε δεδομένα σε ένα ανεξερεύνητο πεδίο. Δράσεις όπως αυτή, δίνουν ελπίδα, ανοίγουν δρόμο για μεγαλύτερες συνέργειες μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Τα οφέλη είναι πολλαπλά. Στο Embryolab ενισχύεται η ερευνητική κουλτούρα και οι δεξιότητες των ανθρώπων μας, οι οποίοι εκπαιδεύονται σε νέες τεχνικές και μεθόδους. Ενισχύουμε την εξωστρέφειά μας και σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται δημιουργούμε νέα δεδομένα εξέλιξης με νέους επιστήμονες, ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Το Embryolab είναι χαρούμενο για τη σύμπραξη με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Αυτή μπορεί να είναι μόνο η απαρχή μιας νέας εποχής στη Διερεύνηση της Ανδρικής Υπογονιμότητας.