180926 Παρουσίαση του σχεδίου δράσης της ΠΚΜ για τις πολιτιστικές διαδρομές Πορτογαλία_CultRinG