Ο Χαράλαμπος Περβανάς για τη δωρεάν νομική βοήθεια