ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ. ΧΡΗΣΤΟ ΣΠΙΡΤΖΗ

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού εγγράφου, σας διαβιβάζουμε την υπ΄αριθ. 243/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης σύμφωνα με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο δεν συναινεί  στην παράταση των προσωρινών  κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αποκλεισμού τμήματος της οδού Αγ. Παρασκευής, εκατέρωθεν των σιδηροδρομικών γραμμών για δύο (2) μήνες, δηλαδή ως 31.10.2018 όπως αιτείται η ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και ότι :

 

(α) η υπόγεια οδός (κάτω διάβαση) είναι ένα ολοκληρωμένο τμήμα του όλου έργου : «Κατασκευή κάτω διάβασης  σιδηροδρομικών γραμμών της οδού Αγ. Παρασκευής – Μενεμένη Θεσσαλονίκης»  (Α.Σ. 698/2016) για το οποίο δόθηκε από τον Δήμο μας  παράταση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έως 31.08.2018 με την αρ. αρ.164/2018 ΑΔΣ,

 

(β) εκδόθηκε η σχετική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης  για την παράταση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έως 31.08.2018,

 

(γ) το ανωτέρω τμήμα του έργου είναι έτοιμο προς παράδοση εδώ και αρκετές μέρες,

 

(δ) εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 5108/07-09-2018 απόφαση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης για απόδοση σε κυκλοφορία των εξής:

  • του ισόπεδου οδικού κόμβου στην οδό Κ.Δ – Καραντινού με την οδό Μοναστηρίου και των επεμβάσεων επ΄αυτής.
  • Της οδού Κάτω Διάβασης Οχημάτων από οδό Μοναστηρίουέως την οδό Αγ. Παρασκευής στο ύψος της οδού Έλλης Αλεξίου και
  • Των δύο παραλλήλων κλάδων (αριστερός και δεξιός) της οδού Καραντινού,

 

(ε) η υπόγεια διάβαση πεζών (κάτω διάβαση) και  οι λοιποί οδοί και πεζόδρομοι είναι υπό κατασκευή,

 

(στ) οι οδοί και οι πεζόδρομοι εκατέρωθεν της οδού που υπογειοποιείται δεν αφορούν  τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που μας κατατέθηκαν,

 

θεωρούμε ότι ο ισόπεδος οδικός κόμβος στην οδό Κ.Δ – Καραντινού με την οδό Μοναστηρίου και των επεμβάσεωνεπ΄αυτής μαζί με την  οδό  Κάτω Διάβασης Οχημάτων από οδό Μοναστηρίου έως την οδό Αγ. Παρασκευής στο ύψος της οδού Ελ. Αλεξίου πρέπει να δοθούν άμεσα σε κυκλοφορία. Επιπρόσθετα θέτουμε υπόψη σας ότι οι καταστηματάρχες και κάτοικοι της περιοχής δυσφορούν και διαμαρτύρονται.