Υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα η τέταρτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα θα πραγματοποιηθεί η τέταρτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο «Porto Palace & Conference Center» (αίθουσα Crystal Hall), επί της 26ης Οκτωβρίου 65, στην παλιά δυτική είσοδο της πόλης, την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018, με ώρα έναρξης 10.00’ το πρωί.

Τη συνεδρίαση θα ανοίξει με την κεντρική εισήγησή του ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας και θα ακολουθήσει η παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Αγγελική Ωραιοπούλου.

Εισηγήσεις θα πραγματοποιήσουν επίσης στελέχη του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και στελέχη της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ (Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής και Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου), ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση, παρεμβάσεις και εξαγωγή των συμπερασμάτων της συνεδρίασης, με τις ανάλογες αποφάσεις.

*Επισυνάπτεται το πλήρες πρόγραμμα της συνεδρίασης.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

10.00

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

§  Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης

§  Έγκριση Πρακτικών 3ης συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης

§  Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης Απόστολου Γ. Τζιτζικώστα,
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας

10.30

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠ (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΠΚΜ)

§  Παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Αγγελική Ωραιοπούλου, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης

Ειδικά θέματα:

–  Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων.
Αγγελική Ωραιοπούλου, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης

–  Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις: ΣΒΑΑ και ΤΑΠΤΟΚ.
Στέλλα Αικατερινιάδου, Προϊσταμένη Μονάδας Α2 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Πράξεων

§  Ενημέρωση για την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
Αγγελική Ωραιοπούλου, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης

§  Αναθεώρηση του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ενημέρωση για τα συμπεράσματα & ευρήματα
της 1ης Αξιολόγησης Εφαρμογής.
Ιφιγένεια Καρατζιά, Προϊσταμένη Μονάδας Α1 Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Προγράμματος

§  Ενημέρωση για την υλοποίηση της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία του ΕΠ και την αξιολόγηση της επικοινωνίας.
Αντώνης Κρυσταλλίδης, Στέλεχος Μονάδας Α1, Υπεύθυνος Πληροφόρησης & Δημοσιότητας,
Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος, Στέλεχος Μονάδας Α1, Αναπλ/τής Υπεύθυνος Πληροφόρησης & Δημοσιότητας

11.30

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

12.30

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ)

§  Απαιτήσεις παρακολούθησης δεικτών.
Εκπρόσωπος της ΕΥΣΣΑ – Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης

§  Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης του ΕΣΠΑ. Ενέργειες επιτάχυνσης της εφαρμογής.
Εκπρόσωπος της ΕΥΣΕ – Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής

§  Επόμενη Προγραμματική Περίοδος 2017-2021:

–  Εισήγηση για το Γενικό Κανονισμό.
Εκπρόσωπος της ΕΥΣΣΑ – Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης

–  Εισήγηση για τον Κανονισμό Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
Εκπρόσωπος της ΕΥΣΕΚΤ – Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

13.30

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

14.00

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ