Επίκαιρη Ερώτηση Αθανασίου προς Βίτσα

Το πολιτικό γραφείο διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για συγκεκριμένους σκοπούς. Το πολιτικό γραφείο θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για λογαριασμό του πολιτικού γραφείου και μόνο για εργασίες που αφορούν το πολιτικό γραφείο περιλαμβανομένων αυτών της ενημέρωσης σας σχετικά με τις δράσεις που έχει πραγματοποιήσει oΒουλευτής Νομού Λέσβου Χαράλαμπος Αθανασίου, σχετικά με το κοινοβουλευτικό του έργο ή για να σας καλέσει σε επικείμενες εκδηλώσεις τις οποίες διοργανώνει ή στις οποίες συμμετέχει. Οι πληροφορίες που αφορούν στα προσωπικά σας δεδομένα είναι ασφαλείς και δεν πραγματοποιείται η διαβίβαση αυτών σε τρίτα πρόσωπα χωρίς να ζητηθεί η συγκατάθεσή σας.

 

Έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε, να διορθώσετε, καθώς και να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα οποιαδήποτε στιγμή.

Το πολιτικό γραφείο χρησιμοποιεί τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να προστατέψει τα προσωπικά σας δεδομένα απο μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, πρόσβαση, γνωστοποίηση, απώλεια, καταστροφή ή φθορά.