Υπογράφηκε η σύμβαση για έργα αποκατάστασης οδοστρώματος της επαρχιακής οδού από Μαρίνα προς Σκύδρα στην Αντιπεριφέρεια Ημαθίας

Στην υπογραφή της σύμβασης για την αποκατάσταση του οδοστρώματος της επαρχιακής οδού  μεταξύ του τμήματος Μαρίνας και της Σκύδρας προχώρησε η Αντιπεριφέρεια Ημαθίας με την ανάδοχο εταιρία.

Πρόκειται για το έργο «Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος  της υπ. αριθμ.(1) Επαρχιακής οδού, Τμήμα Μαρίνα –   όρια Π.Ε Ημαθίας προς Σκύδρα», συνολικού  προϋπολογισμού 400.000 ευρώ, την οποία υπέγραψε με τον ανάδοχο εργολάβο ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης.

Η σύμβαση αφορά σε εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος της υπ. αριθμ. (1) Επαρχιακής οδού, Τμήμα Μαρίνα – όρια Π.Ε Ημαθίας προς Σκύδρα.  Συγκεκριμένα θα γίνει καθαρισμός των φυτικών γαιών εκατέρωθεν του δρόμου και ασφαλτικές εργασίες, θα τοποθετηθούν πινακίδες πληροφοριακές πλήρως αντανακλαστικές, επικινδύνων θέσεων υψηλής αντανακλαστικότητας, ρυθμιστικές υψηλής αντανακλαστικότητας και πλαστικοί οριοδείκτες όπου απαιτείται σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Επίσης θα πραγματοποιηθούν εργασίες νέες ή/και ανανέωσης διαγράμμισης του οδοστρώματος όπου απαιτείται.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν εντός του Οκτωβρίου. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του  Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών για Έργα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας , από ίδιους πόρους.