Να δημιουργηθεί ένα οικοσυστημικό μοντέλο καινοτομίας Ο ΚΑΘ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΜΕΤ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου συνδιοργανώθηκε από το ΙΜΕΤ (Ελληνικό Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας-ΕΚΕΤΑ),  και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ημερίδα, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Green Mind με τίτλο: “Αξιοποίηση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας στον τομέα της πράσινης και έξυπνης κινητικότητας ως εργαλείο συνεργασίας και δικτύωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας”. Το έργο υποστηρίζει μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε θέματα και διαδικασίες καινοτομίας ώστε να καταστούν ικανές να εκμεταλλευτούν, σε συνεργασία με τις αρχές, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις ευκαιρίες της αγοράς.

 

Στην εισήγησή του ο καθηγητής Γιώργος Γιαννόπουλος, Συγκοινωνιολόγος, Ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και πρώην Διευθυντής του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, αναφέρθηκε στην καινοτομία στον τομέα των μεταφορών, αναδεικνύοντας τις παθογένειες του οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ελλάδα. Τα κύρια στοιχεία που λείπουν από τη χώρα μας είναι, σύμφωνα με τον κ. Γιαννόπουλο είναι:

 

  • Η έλλειψη ισχυρού οικονομικά ιδιωτικού τομέα, ο οποίος να έχει διάθεση να επενδύσει στην καινοτομία (με κάποιες εξαιρέσεις) και
  • Η αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση, που να επιτελεί το ρόλο της επιλύοντας προβλήματα χωρίς να διαιωνίζει τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις.

 

Ταυτόχρονα ο κ. Γιαννόπουλος αναφέρθηκε στην ανάγκη δημιουργίας ενός οικοσυστημικού μοντέλου καινοτομίας στην Ελλάδα, κάτι που ο ίδιος έχει μελετήσει από αντίστοιχα παραδείγματα σε άλλες χώρες, τα οποία λειτουργούν και παράγουν έργο. Αυτό που προτείνεται είναι η δημιουργία ενός δικτύου επιχειρήσεων ερευνητικών αλλά και άλλων φορέων που να δουλεύουν μαζί για τη δημιουργία καινοτομίας σε ένα συγκεκριμένο πεδίο.