Επιστολή Νασιούλα προς Γιούνκερ για την Μακεδονία – Το πλήρες κείμενο στην δημοσιότητα

Στη δημοσιότητα δόθηκε το πλήρες κείμενο της επιστολής του ανεξάρτητου υποψηφίου Δημάρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη Νασιούλα προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ζαν-Κλωντ Γιουνκέρ με ημερομηνία 5 Σεπτεμβρίου 2018.

Το  κείμενο συντεταγμένο στην αγγλική έχει ως εξής:

« There exists no Macedonian Nation »

Mr. President,

Widespread opposition is what the Greek PM Mr. Alexis Tsipras and his leftist minority government have managed to trigger by reaching a controversial agreement with the prime minister of the Former Yugoslav Republic of Macedonia, Mr. Zoran Zaef. The deal is over the new state denomination of the southern leftover of Yugoslavia bordering with the northern Greek region of Macedonia; along, the two Secretaries of State shook hands on a new name for the nationality and the language of the people of FYROM, mainly self-identified as Bulgarians, Albanians, Slavs, Roma and Greeks.

What enraged many Greeks is that their prime minister has provided consent into giving away the ancient-old Greek name of Macedonia («Μακεδονία») for use under a very vague international and domestic juridical context by their foreign neighbors. For a time-span of decades the authorities in Skopje have been seeking out a common national identity for the inhabitants of the miniature state formerly comprising Yugoslavia. By arbitrarily adopting the name of Macedonia for their ex Yugoslavic (i.e. «United Slavic») state, the name «Macedonian» for the people and the denomination «Macedonian» for their South Slavic/ Bulgarian language idiom rendered in Cyrillic, a major dispute has risen, with the two neighbors maintaining minimal official relations until recently.

Greeks have then on been taking to the streets. A motion of censure has been discussed amidst venomous confrontation in the Greek Parliament. No visible consensus exists on giving away the Greek name of Macedonia and its derivatives for erga omnes utilization by foreigners.

Greeks are concerned that the utilization of the name “Macedonia” by foreigners will provide the basis for a nation-building based on an abuse of their national, anthropological, historical, linguistic and religious heritage.

The name of Macedonia means a lot to the Greeks since it describes the cradle of the Hellenistic civilization: the kingdom of Macedonia under King Philip the II and his son Alexander the Great united all warring Greek states for the common goal of teaching a lesson to the Persians who invaded the Greek Kingdoms and City-States and obliterated the Greek temples. In the emblematic temple of Goddess Athena, the Parthenon, Alexander the Great, the No 1 hero of the Greeks for the past 23 centuries, made his collectively given mandate official with a declaration which goes as follows: «Alexander, son of Philip, and the Greeks except the Lacedaimonians…» etc, etc. The Lacedaimonians, i.e. the Spartans would not leave their comfort zone so the rest of the Greeks went on alone to face their time-old oriental enemy, in light of bringing to justice the foes of King Leonidas and Pericles of Athens, the all-mighty Persians of Xerxis and Darius who attacked Greece and destroyed the holy places of the Greek Gods which were since olden times thought off of residing in the Mount Olympus in the heart of modern-day Macedonia, in northern Greece.

Around 90% of what has historically been self-identified by Greeks as the region of Macedonia today comprises three Greek Regions, namely Eastern, Central and Western Macedonia, in the Greek north.

Since the people over the northern border of Greece are Slavs, Bulgarians or Albanians, and have come to the vicinity only after the 6th century, ages after Alexander and his teacher Aristotle, those from the international community demanding that Greeks accept a nation-building on the expense of historical, anthropological, linguistic and cultural integrity are asking too much.

Mr. President, please accept my highest regards.

Sincerely Yours,

Dr. Ioannis NASIOULAS

Candidate Mayor of Thessaloniki

 

 

 

 

Το κείμενο μεταφρασμένο στην ελληνική έχει ως εξής:

«Δεν υφίσταται Μακεδονικό Έθνος»

Κύριε Πρόεδρε,

Γενικευμένη αντίθεση είναι αυτό που ο Έλλην Πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας και η αριστερή του κυβέρνηση μειοψηφίας έχουν καταφέρει να ενεργοποιήσουν, καταλήγοντας σε μια αμφιλεγόμενη συμφωνία με τον πρωθυπουργό της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, κ. Ζόραν Ζάεφ. Η συμφωνία αφορά στον νέο κρατικό ονοματισμό του νοτιότερου υπολοίπου της Γιουγκοσλαβίας, συνορεύοντος με την βορειότερη Ελληνική περιοχή της Μακεδονίας. Παράλληλα, οι δύο υπουργοί εξωτερικών συμφώνησαν σε ένα νέο όνομα για την υπηκοότητα και την γλώσσα του λαού της FYROM, κυρίως αυτοπροσδιοριζομένων ως Βουλγάρων, Αλβανών, Σλάβων, Ρομά και Ελλήνων.

Αυτό που εξαγρίωσε τους Έλληνες είναι το γεγονός πως ο πρωθυπουργός τους έχει δώσει την συναίνεσή του στην εκχώρηση του πανάρχαιου ελληνικού ονόματος της Μακεδονίας για χρήση υπό ένα πολύ θολό διεθνές και εθνικό θεσμικό πλαίσιο στους ξένους γείτονές μας. Για διάστημα δεκαετιών, οι αρχές στα Σκόπια επιζητούσαν μια κοινή εθνική ταυτότητα για τους κατοίκους αυτού του μικροσκοπικού κράτους που προηγουμένως ανήκε στην Γιουγκοσλαβία. Υιοθετώντας το όνομα της Μακεδονίας αυθαίρετα για το πρώην Γιουγκοσλαβικό (δηλ. «Ενωμένο Σλαβικό») κράτος τους, καθώς και για το λαό τους και την λέξη “Μακεδονική” για το νοτιο-σλαβικό/βουλγαρικό γλωσσικό τους ιδίωμα που αποδίδεται στα Κυριλλικά, μια μείζονα αντιπαράθεση έχει ανακύψει, με τους δύο γείτονες να διατηρούν ως πρότινος ελάχιστες επίσημες σχέσεις.

Έκτοτε, οι Έλληνες βγαίνουν συνεχώς στους δρόμους. Μια πρόταση μομφής κατετέθη εν μέσω δηλητηριώδους αντιπαράθεσης στο ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν υφίσταται ορατή συναίνεση στην εκχώρηση του ελληνικού ονόματος της Μακεδονίας και των παραγώγων του για γενική (erga omnes) χρήση σε ξένους.

Οι Έλληνες ανησυχούν πως η χρησιμοποίηση του ονόματος «Μακεδονία» από ξένους θα προσφέρει την βάση για μια εθνο-γένεση που θα λάβει χώρα επί κατάχρησης της εθνικής, ανθρωπολογικής, ιστορικής, γλωσσικής και θρησκευτικούς της κληρονομιάς.

 

Το όνομα της Μακεδονίας σημαίνει πολλά για τους Έλληνες, αφ ης στιγμής περιγράφει το λίκνο του Ελληνιστικού Πολιτισμού: το βασίλειο της Μακεδονίας υπό τον Φίλιππο τον Β’ και τον γιό του Αλέξανδρο τον Μέγα ένωσε όλες τις αντιμαχόμενες ελληνικές πόλεις-κράτη σε έναν κοινό σκοπό – να δώσουν ένα μάθημα στους Πέρσες, που είχαν εισβάλει στα ελληνικά βασίλεια και στις ελληνικές πόλεις-κράτη και κατέστρεψαν τα ιερά των Ελλήνων. Στον εμβληματικό ναό της Θεάς Αθηνάς, τον Παρθενώνα, ο Αλέξανδρος ο Μέγας, ο Νο1 ήρωας των Ελλήνων επί 23 αιώνες, επισημοποίησε την συλλογικά ανατεθιμένη σ’ αυτόν εντολή (mandate) με μια γραπτή διακήρυξη που έχει ως εξής: “Ο Αλέξανδρος, γιος του Φιλίππου, και οι Έλληνες, πλην Λακεδαιμονίων…” κλπ. Οι Λακεδαιμόνιοι, δηλαδή οι Σπαρτιάτες, δεν επιθυμούσαν να αφήσουν την ιδιαίτερη πατρίδα τους και έτσι οι υπόλοιποι Έλληνες ξεκίνησαν μόνοι τους να αντιμετωπίσουν τον προαιώνιο ασιατικό τους εχθρό, ώστε να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη ενάντια στους εχθρούς του Βασιλιά Λεωνίδα και του Περικλέους των Αθηνών. Και οι εχθροί αυτοί ήταν οι πανίσχυροι Πέρσες Βασιλείς πρώτα ο Ξέρξης και τότε ο Δαρείος, που επετέθησαν στην Ελλάδα και ισοπέδωσαν τα ιερά των Ελληνικών Θεών, που από τα προϊστορικά χρόνια πιστευόταν πως κατοικούν στο όρος Όλυμπος, στην καρδιά της σημερινής Μακεδονίας, στην Βόρειο Ελλάδα.

Περίπου 90% αυτού που ιστορικά έχει αυτοπροσδιοριστεί από τους Έλληνες ως η περιοχή της Μακεδονίας αποτελεί σήμερα τρεις ελληνικές Περιφέρειες, ήτοι της Ανατολικής, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, στον ελληνικό Βορρά.

Από την στιγμή που οι κάτοικοι πάνω από τα βόρεια σύνορα της Ελλάδας είναι Σλάβοι και Βούλγαροι και έφτασαν στην περιοχή μετά τον 6ο μ.Χ. αιώνα, χρόνους μετά τον Αλέξανδρο και τον δάσκαλό του Αριστοτέλη, όσοι εκ της διεθνούς κοινότητας απαιτούν οι Έλληνες να δεχθούν μια εθνογένεση εις βάρος της ιστορικής, ανθρωπολογικής, γλωσσολογικής και πολιτισμικής ακεραιότητας μας ζητούν υπερβολικά πολλά.

 

 

Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ δεχθείτε τους θερμότερους χαιρετισμούς μου

Ειλικρινώς δικός σας

Δρ. Ιωάννης ΝΑΣΙΟΥΛΑΣ

Υποψήφιος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης