Ν.Χουντής προς Κομισιόν: “Προστασία ιχθυοκαλλιεργητών από τον άνισο ανταγωνισμό τρίτων χωρών”

Ερώτηση προς την Κομισιόν με θέμα τη προστασία των ιχθυοκαλλιεργητών από τον άνισο ανταγωνισμό με την εισαγωγή προϊόντων από τρίτες χώρες, κατέθεσε οευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας (ΛΑΕ), Νίκος Χουντής.

Συγκεκριμένα, μετά από συνάντηση που είχε κατά την επίσκεψή του στην Ηγουμενίτσα με εκπροσώπους ιχθυοκαλλιεργητών, ο Έλληνας ευρωβουλευτής κατέθεσε ερώτηση, στην οποία επισημαίνει ότι, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος είναι η μη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού με τα εισαγόμενα προϊόντα των τρίτων χωρών.

Όπως αναφέρουν οι Έλληνες ιχθυοκαλλιεργητές, οι τρίτες χώρες προβαίνουν σεάμεσες ή έμμεσες επιδοτήσεις στους εγχώριους παραγωγούς τους, τα προϊόντα που εισάγονται από την Τουρκία είναι αδασμολόγητα, και επιπλέον, στις τρίτες χώρες δεν ισχύουν οι ίδιοι αυστηροί κανόνες παραγωγής με τα προϊόντα παραγωγής χωρών της ΕΕ, με αποτέλεσμα να παράγονται με χαμηλότερο κόστος. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι οι όροι ανταγωνισμού στην αγορά, τόσο για τους Έλληνες, όσο και γενικότερα για τους Ευρωπαίους ιχθυοκαλλιεργητές, να είναι άνισοι εις βάρος τους.

Καταλήγοντας στην ερώτησή του, ο Νίκος Χουντής ζητά από την Κομισιόν να λάβει μέτρα ώστε να εξασφαλίσει στους Έλληνες και Ευρωπαίους ιχθυοκαλλιεργητές ισότιμους όρους ανταγωνισμού με τους παραγωγούς των τρίτων χωρών.

 

Η πλήρης ερώτηση έχει ως εξής:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή

Άρθρο 130 του Κανονισμού

Nikolaos Chountis (GUE/NGL)

Θέμα: Μέτρα προστασίας Ιχθυοκαλλιεργητών

Η θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί έναν από τους δυναμικότερους κλάδους του πρωτογενούς τομέα στην Ελλάδα, όπου χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια, με το 80% της παραγωγής να εξάγεται και να απασχολεί άμεσα η έμμεσα 10000 εργαζόμενους, κυρίως σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές με σοβαρά προβλήματα στον τομέα της απασχόλησης.

Όπως επισημαίνουν οι ιχθυοκαλλιεργητές, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος είναι η μη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού με τα εισαγόμενα προϊόντα των τρίτων χωρών (το 60% των αλιευτικών προϊόντων που καταναλώνονται στην ΕΕ προέρχεται από τρίτες χώρες).

Με δεδομένο ότι, για παράδειγμα η Τουρκία παρέχει άμεσες η έμμεσες επιδοτήσεις στους εγχώριους παραγωγούς της, ενώ τα προϊόντα της εισάγονται αδασμολόγητα στην ευρωπαϊκή αγορά σε βάρος των ελληνικών προϊόντων αλλά και των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, στις τρίτες χώρες δεν ισχύουν οι ίδιοι αυστηροί κανόνες παραγωγής με τα προϊόντα παραγωγής χωρών της ΕΕ με αποτέλεσμα να παράγονται με χαμηλότερο κόστος, ερωτάται η Επιτροπή:

Τι μέτρα προτίθεται να πάρει για να εξασφαλίσει στους Ευρωπαίους ιχθυοκαλλιεργητές ισότιμους όρους ανταγωνισμού με τους παραγωγούς των τρίτων χωρών;