Τα funds δεν αγοράζουν στεγαστικά δάνεια

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Τη στιγμή που οι τράπεζες προσπαθούν να τιτλοποιήσουν ή να πουλήσουν με κάθε τρόπο “κόκκινα” στεγαστικά δάνεια, το ενδιαφέρον που δείχνουν τα διεθνή funds κυμαίνεται από ανύπαρκτο έως πολύ χαμηλό. Αυτή τη στιγμή τα προβληματικά στεγαστικά δάνεια φτάνουν τα 27 δισεκατομμύρια ευρώ και παρόλα αυτά τα funds γυρίζουν την πλάτη στις τράπεζες. Αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί όταν ρυθμίζονται τα στεγαστικά προβληματικά δάνεια τα διαστήματα που ορίζονται ως λογικά μπορούν να φθάσουν μέχρι και τα 20 χρόνια. Όπως είναι κατανοητό, κανένα fund δεν πρόκειται να περιμένει τόσα χρόνια για να εισπράξει μια οφειλή. Τα funds έχουν ως στόχο το άμεσο κέρδος και για αυτό ενδιαφέρονται περισσότερο να αγοράζουν οφειλές που σχετίζονται με πιστωτικές κάρτες και καταναλωτικά δάνεια.

Παράλληλα, τα funds αποφεύγουν τα στεγαστικά δάνεια και για έναν άλλο λόγο. Οι εξασφαλίσεις για τα στεγαστικά δάνεια είναι τα ακίνητα. Πολλές φορές τα funds διαπιστώνουν ότι υπάρχει σημαντική διαφορά με την αξία του ακινήτου κατά τη σύναψη του στεγαστικού και με την τρέχουσα εμπορική του αξία. Πολλές φορές αυτή η απόκλιση φθάνει μέχρι και το 60%, εκτός και αν πρόκειται όχι για οικεία, αλλά για εμπορικό ακίνητο. Σε αυτήν την περίπτωση η τιμή είναι σαφώς καλύτερη. Τα funds γνωρίζουν, όμως, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των στεγαστικών δανείων αφορούν σπίτια και όχι επαγγελματικά ακίνητα. Τα funds προσδοκούν στο να αποκτήσουν χρήματα. Δεν επιθυμούν να φορτωθούν ακίνητα από πλειστηριασμούς, τα οποία αργότερα δεν θα ξέρουν τι να τα κάνουν. Για αυτό άλλωστε στους πλειστηριασμούς οι μόνοι που αγοράζουν ακίνητα είναι τα πιστωτικά ιδρύματα και κανείς άλλος.

Ο σημαντικότερος λόγος, όμως, που τα funds δεν ασχολούνται με τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια είναι το γεγονός ότι γνωρίζουν ότι τα δάνεια αυτά δεν έχουν καμία απολύτως αξία και δεν πρόκειται να εισπραχθούν ποτέ. Αφενός γιατί ο κόσμος δεν έχει χρήματα για να τα πληρώσει και αφετέρου γιατί η πώληση των δανείων αυτών είναι ύποπτη και υπάρχουν πολλές σκιές και ερωτηματικά για τα οποία οι τράπεζες θα πρέπει να δώσουν κάτι παραπάνω από πειστικές εξηγήσεις. Προς το παρόν το μόνο που θα πούμε για αυτό το ζήτημα είναι ότι “έχουν γνώση οι φύλακες” και σύντομα θα επανέλθουμε…