Δημιουργήθηκε σωματείο «ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ, ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

Την Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου, υπογράφτηκε το καταστατικό για τη δημιουργία σωματείου με την επωνυμία «ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ, ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ».

Στο Σύλλογο μετέχουν ενεργοί συνδικαλιστές δικηγόροι των Δικηγορικών Συλλόγων Θεσσαλονίκης και Κομοτηνής (Θαν. Αλεξόπουλος, Ηλίας Γκίνδης, Ελένη Λαφτσή) , πρ. Πρόεδροι Δικηγορικών Συλλόγων (Θεσσαλονίκης και Δράμας) (Μ. Λαμτζίδης, Θεόφιλος Ξανθόπουλος) , καθώς και δικηγόροι, που διετέλεσαν μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων του Δικηγορικών Συλλόγων Θεσσαλονίκης, Βέροιας και Καβάλας (Έρση Φωτοπουλου, Γιάννης Βασιλακάκης, Φίλιππος Γιαννούλης, Ευγενία Παπαναστασίου) και ένας συνδικαλιστής από το χώρο των Δικαστικών Επιμελητών (Στέλιος Βελλίκης).

Το σωματείο αποτελεί μετεξέλιξη της Ομάδας με το ίδιο όνομα , που δημιουργήθηκε στις αρχές Ιουλίου 2018.

Τα νέα στοιχεία που προστέθηκαν στην αρχική διακήρυξη, που αποτέλεσε τη βάση του Καταστατικού, είναι ότι προβλέπεται ρητά:

  1. Η διοργάνωση ειρηνικών εκδηλώσεων , παραστάσεων και διαμαρτυριών για την προώθηση των στόχων του Συλλόγου

  2. Η υποβολή γραπτών υπομνημάτων, αιτημάτων ή και προσφυγών στις αρμόδιες εθνικές ή υπερεθνικές δικαστικές ή εισαγγελικές αρχές για την προάσπιση των αρχών του «κράτους δικαίου»

  3. Η συνεργασία με τις διεθνείς δικηγορικές ενώσεις και οργανώσεις όπως την CCBE, την IBA, την UIA κλπ.

Ακόμα, προβλέφθηκε ότι :

4. Πρόσωπα που έχουν προσφέρει στο Σωματείο διακεκριμένες υπηρεσίες καθώς και πρόσωπα που εξ αιτίας της θέσης τους μπορούν και επιθυμούν να προσφέρουν σπουδαία συνδρομή στο έργο του Συλλόγου και ειδικότερα: νομικοί από τις υπόλοιπες Βαλκανικές χώρες, Έλληνες δικαστικοί ή εισαγγελικοί λειτουργοί “εν ενεργεία” ή συνταξιούχοι μπορούν να ανακηρυχθούν ΕΠΙΤΙΜΑ μέλη και επίτιμοι Πρόεδροι.

5. Τέλος προκειμένου να μην στερηθούν του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι τα μέλη που διαμένουν εκτός της έδρας του Συλλόγου ή βρίσκονται μακριά από την έδρα του Συλλόγου κατά το διάστημα των αρχαιρεσιών, επιτρέπεται να χρησιμοποιούν την «επιστολική ψήφο».

Η συγκέντρωση υπογραφών συνεχίζεται.

Η ημερίδα που είχε προγραμματιστεί για τις 19 Ιανουαρίου στην Ορεστιάδα σε συνεργασία με τον τοπικό Δικηγορικό Σύλλογο με θέμα «Κράτος Δικαίου και Σύγχρονη Δικηγορία» αναβάλλεται για τα τέλη Φεβρουαρίου – αρχές Μαρτίου.