Η Κατερίνα Γιαννακοπούλου για την Ημέρα της Γυναίκας