Δήλωση του Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης, Αριστείδη Φωκά, για το ασφαλιστικό

Το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας μόνο απαιτεί! Οι τωρινοί εργαζόμενοι πληρώνουν μέσω ασφαλιστικών εισφορών μέρος των συντάξεων και των επιδομάτων των συνταξιούχων με απώτερο σκοπό, όταν θα φτάσουν σε ηλικία που θα τους απαγορεύει την εργασία να υπάρχει ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας και οι νέοι εργαζόμενοι να χρηματοδοτούν τις συντάξεις τους. Ως πότε όμως;

Οι συντάξεις φυσικά θα πρέπει να είναι βιώσιμες και επαρκείς. Η διατήρηση ενός συστήματος κρίνεται όχι μόνο από τη διασφάλιση της οικονομικής ισορροπίας του, αλλά κι από την ικανότητά του να λειτουργήσει προστατευτικά υπέρ των ασφαλισμένων. Αναζητείται ένα βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα στο πλαίσιο βιώσιμων δημόσιων οικονομικών. Το ελληνικό δημόσιο σύστημα συντάξεων αναπτύχθηκε με αποσπασματικό τρόπο και κάτω από την πίεση συνδικαλιστικών και επαγγελματικών οργανώσεων, στοιχεία που οδήγησαν στον έντονο κατακερματισμό του.

Χρειάζεται ριζική μεταρρύθμιση, ώστε να καταπολεμηθεί η φτώχεια  των ηλικιωμένων, να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα, η διαγενεακή ισότητα, καθώς και η ίση κατανομή των θυσιών. Ένα βιώσιμο σύστημα μέσα σε βιώσιμα δημόσια οικονομικά, διοικητική αποτελεσματικότητα του συστήματος και τέλος απλοποίηση του τρόπου ασφάλισης που θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις στη λειτουργία τους. Μείωση της γραφειοκρατίας και ευκολότερη πρόσβαση των ασφαλισμένων στις παροχές τώρα!