ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΔΡΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟ 2