Αύριο Ο Παναγιώτης Τερπάνδρου στις Φιλοσοφικές Περιηγήσεις