Χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ 2018 – Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι συνεχίζεται η χορήγηση των αδιάθετων  κουπονιών ΑμεΑ,  με τελική ημερομηνία λήξης την 19η Απριλίου  2019.

Η διάθεση των δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ θα γίνεται από τα ΚΕΠ του Νομού Θεσσαλονίκης και από το αρμόδιο τμήμα της Μητροπολιτικής Ενότητας  Θεσσαλονίκης (26ης Οκτωβρίου 64, 546 27 Θεσσαλονίκη, γραφεία 29-30, 2ος όροφος, τηλ. 2313 330886).