190404 ΠΕ Ημαθίας Αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας 02