Ε.Σ.ΘΑ: ΕΛΛΕΙΨH ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Με αισθήματα, φόβου, αγωνίας και ανασφάλειας ζουν τους τελευταίους μήνες οι θαλασσαιμικοί ασθενείς της πόλης μας. Απ’ τις αρχές του έτους, τα ψυγεία των αιμοδοσιών των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης που μεταγγίζονται έχουν αδειάσει. Οι ασθενείς υπομεταγγίζονται ή αναγκάζονται να αναβάλλουν τις μεταγγίσεις τους.

Την περίοδο των εορτών, όπως κάθε χρόνο,το φαινόμενο αναμένεται να ενταθεί. Συνεπώς, αυξάνονται τα διαστήματα μεταξύ των μεταγγίσεων, με αποτέλεσμα  η αιμοσφαιρίνη των πασχόντων να φτάνει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, κάποιες φορές επικίνδυνα για τη λειτουργικότητά τους.

Η χρονική περίοδος, των εορτών του Πάσχα αλλά και μετέπειτα  τους πρώτους καλοκαιρινούς μήνες, αναμένονται να υπάρξουν ακόμα πιο σοβαρές ελλείψεις.

Κάνουμε έκκλησηστους αιμοδότες να προσέρχονται στις αιμοδοσίες της πόλης και να προσφέρουν το αίμα τους, ένα πολύτιμο δώρο ζωής!

πληροφορίες: Δήμος Βασίλης 6977782738

 Μηνά Στέλλα 6977503150