Τριήμερο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο ΑΠΘ

Το Αριστoτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκηςδιοργανώνει τριήμερο Διεθνές Workshop και Bootcamp με τίτλο«TECC – Technology, Entrepreneurship&CommercializationCloud for Innovation»,σε συνεργασία με το Texas A&M EngineeringExperimentStation (TEES) του Πανεπιστημίου του TexasA&Mτων ΗΠΑ, Ίδρυμα με το οποίο το ΑΠΘ διατηρεί Συμφωνία Επιστημονικής και Ερευνητικής Συνεργασίας από το 2011.

ToWorkshop και Bootcampθα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 26 έως την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2019, στο ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ.

Η εκδήλωση απευθύνεται τόσο σε νέους όσο και έμπειρους ερευνητές (Υποψήφιους Διδάκτορες και Μεταδιδάκτορες) που επιθυμούν να αξιοποιήσουν επιχειρηματικά την τεχνολογία που αναπτύσσουν,αλλά και σε ενθουσιώδεις και ανήσυχους φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για το πώς θα μπορούσαν να εφαρμόσουν ένα σύγχρονο επιχειρηματικό σχέδιο γύρω από μια καινοτόμο ιδέα.

Επιπρόσθετα, τοWorkshop και Bootcamp αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία για Καθηγητές και ερευνητικό προσωπικό που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν σχετικές γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα που άπτονται της γεφύρωσης της έρευνας με την εμπορευματοποίηση και την επιχειρηματικότητα.

Στόχοι του είναι η εκπαίδευση σε καινοτόμες μεθόδους και η ανάπτυξη δεξιοτήτων των συμμετεχόντων που σχετίζονται με:

•          την αξιολόγηση της εμπορικής ετοιμότητας της τεχνολογίας

•          τη σχεδίαση, την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός επιχειρηματικού σχεδίου, με στρατηγικές εμπορικής αξιοποίησης

•          την αποτελεσματική αναζήτηση των κατάλληλων συνεργατών και επενδυτών

Στο πλαίσιο τουWorkshop και Bootcamp, οι συμμετέχοντες θα καθοδηγούνται από εξειδικευμένους μέντορες των ΗΠΑ και της Ελλάδας, οι οποίοι θα τους παρέχουν διαρκή υποστήριξη.

Το Workshop και Bootcamp διοργανώνεται με την ευγενική υποστήριξη του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ με τη συμμετοχή του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας, της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας (ΑΖΚ), και του Οικοσυστήματος Καινοτομίας της Θεσσαλονίκης, μέσω του OK!Thess και της i4G.

Για εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα:http://tecc.web.auth.gr

Facebook:

https://www.facebook.com/events/323574775243446/

Επισυνάπτονται η αφίσα και το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Επικοινωνία με Δημοσιογράφους: Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ,Νικόλαος Μιχαηλίδης, τηλ. 2310 995891, 6936 906080, nmichail@auth.gr, και Μανόλης Χατζηγιάννης/Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ, τηλ. 2310 994021, 6971899285, tto@rc.auth.gr