190702 Διήμερο ενημερωτικών εκδηλώσεων της ΠΚΜ για την προστασία από τα κουνούπια