190715 Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Αλέξανδρος Θάνος Χρήστος Κιούσης Άννα Μυκωνίου Αθανάσιος Κολαλάς