190716 Επίσκεψη Υφυπουργών Αγρ Ανάπτυξης και Οικονομικών στον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας Κ Καλαϊτζίδη 01