Καταγγελία προς τον Γενικό Γραμματέα Προστασίας του Καταναλωτή

Δελτίο Τύπου

Θεσσαλονίκη, 17.10.2019.

Το δημοκρατικό δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης σε έγγραφα που καλούμαστε να υπογράψουμε, με σκοπό την μελέτη τους, την κριτική αξιολόγησή τους και τον νομικό έλεγχό τους είναι θεσμικά κατοχυρωμένο. Αυτό όμως αποδεικνύεται πως δεν επαρκεί για να πεισθούν οι τράπεζες να συμμορφωθούν με τους Νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Ο Σύλλογος Δανειοληπτών και προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδας έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό να προειδοποιεί τους Έλληνες -με κάθε διαθέσιμο σε αυτόν μέσο- πως επίκειται τσουνάμι τραπεζικών αυθαιρεσιών και έκρηξη τραπεζικής παραβατικότητας εις βάρος δανειοληπτών.

Συνεχίζοντας τον αγώνα υπέρ της Δημοκρατίας και κατά της τραπεζικής αυθαιρεσίας προχωρήσαμε στην κατάθεση σχετικής έγγραφης –πλήρως τεκμηριωμένης και στοιχειοθετημένης- καταγγελίας προς τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κο. Σταμπυλίδη Παναιγιώτη.

Την καταγγελία μας κοινοποιήσαμε στον Υπουργό Ανάπτυξης, στον Υπουργό Δικαιοσύνης και στον αρμόδιο για το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα Υφυπουργό Οικονομικών.

Από το Γραφείο Τύπου

Διαβάστε την καταγγελία εδώ:
http://www.danioliptes.gr/2019/10/17/14553/