Ο Χαράλαμπος Περβανάς στο tv100

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών
Β.Ελλάδος Χαράλαμπος Περβανάς στο tv100 (5/11/2019).