Σύγχρονος αυτοκινητόδρομος προς την Αρχαία Ολυμπία

Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία της παράκαμψης Σταυροδρομίου, του έργου «Τρίπολη- Βυτίνα-Αρχαία Ολυμπία».

Η συγκεκριμένη παράκαμψη αναμένεται να συμβάλει σημαντικά όχι μόνο στην αναβάθμιση του οδικού άξονα Τρίπολη- Βυτίνα- Αρχαία Ολυμπία, αλλά και στη βελτίωση της προσπελασιμότητας αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, τοπίων φυσικής ομορφιάς και παραδοσιακών οικισμών της περιοχής και γενικότερα του νομού Αρκαδίας, όπως αναφέρει το υπουργείο Περιβάλλοντος.

 

Αποτελεί τμήμα της υπό βελτίωση παλαιάς εθνικής οδού Πύργου- Αρχαίας Ολυμπίας- Βυτίνας- Τρίπολης, η οποία έχει ήδη κατασκευαστεί σε σημαντικό μήκος της. Με την ολοκλήρωση του βασικού οδικού δικτύου, το τμήμα Αρχαία Ολυμπία- Βυτίνα θα αποτελέσει βασικό τουριστικό άξονα, ενταγμένο στο κλειστό οδικό κύκλωμα Αθήνα- Κόρινθος-Πάτρα- Αρχαία Ολυμπία- Μυκήνες- Αρχαία Κόρινθος- Αθήνα, με σημαντική αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου στο οδικό δίκτυο. Το έργο αφορά σε νέα χάραξη, συνολικού μήκους 1,55 χλμ. και περιλαμβάνει δύο ισόπεδους κόμβους και τεχνικά έργα, όπως κάτω διάβαση και οχετούς, ενώ η αρχή και το πέρας του έργου συναρμόζουν οριζοντιογραφικά και μηκοτομικά με την υφιστάμενη οδό Τρίπολη- Βυτίνα- Αρχαία Ολυμπία.