Πέντε παγίδες στην φορολογική δήλωση

Σε αναλυτική δήλωση οικονομικής κατάστασης έχει μετατραπεί η φετινή ηλεκτρονική δήλωση. Οι «πονηροί» κωδικοί αφορούν τεκμήρια διαβίωσης, ενώ ανεβάζει τον λογαριασμό η κατάργηση των εκπτώσεων δαπανών.

 

Πέντε μεγάλες «παγίδες» και «πονηρούς» κωδικούς κρύβει η φορολογική δήλωση, που αν δεν συμπληρωθούν σωστά από τους φορολογούμενους μπορεί να κοστίσουν ακριβά σε χρήμα και χρόνο.

 

Η φετινή ηλεκτρονική δήλωση φορολογίας εισοδήματος εισοδήματος έχει μετατραπεί, εξάλλου, σε αναλυτική δήλωση οικονομικής κατάστασης.