Μεγάλη αύξηση στις χορηγήσεις ασύλου με το νέο φορέα

Η νεοσυσταθείσα Υπηρεσία κατέγραψε κατά τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας της 8.945 άτομα ως αιτούντες διεθνή προστασία και αυτή παρασχέθηκε σε πρώτο βαθμό σε 926 άτομα.

Οι κύριες εθνικότητες που πήραν το δικαίωμα να παραμείνουν στην χώρα μας είναι υπήκοοι κυρίως εμπόλεμων περιοχών όπως της Συρίας, της Ερυθραίας, του Σουδάν, της Σομαλίας, καθώς και Παλαιστίνιοι.

 

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι διεθνή προστασία ζήτησαν μεταξύ άλλων και 430 ασυνόδευτοι ανήλικοι, που πιθανώς αποτελούν σημαντικό μέρος του συνολικού αριθμού.

 

Το ποσοστό αναγνώρισης σε πρώτο βαθμό κυμάνθηκε στο 20,1%, δηλαδή στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσίασε δε σημαντική αύξηση σε σχέση με το χαμηλό ποσοστό αναγνώρισης του πρώτου βαθμού της παλαιότερης διαδικασίας.

 

«Ευρωπαϊκή» επίδοση

Για να γίνει σαφής η αύξηση των τελικών εγκρίσεων με το νέο καθεστώς, το 2012 σε 12.840 αιτήσεις (δηλαδή περίπου 40% περισσότερες), οι τελικές πρωτοβάθμιες εγκρίσεις ήταν 625 (σχεδόν 50% λιγότερες).

 

Κατά τη διάρκεια αυτού του πρώτου χρόνου λειτουργίας της Υπηρεσίας η διαδικασία ασύλου αναμορφώθηκε πλήρως, ώστε να είναι πιο δίκαιη και αποτελεσματική.

 

Το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία που χορηγείται στους αιτούντες τους δίνει τη δυνατότητα νόμιμης παραμονής στη χώρα για όσο διάστημα διαρκεί η εξέταση της αίτησής τους και έχει αυξημένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, ούτως ώστε να μην πλαστογραφείται εύκολα.

 

Η διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων διεθνούς προστασίας διαρκεί κατά μέσο όρο 122 ημέρες, ενώ παλαιότερα οι αιτούντες άσυλο περίμεναν αρκετά χρόνια μέχρι να εξεταστεί το αίτημά τους.

 

Υπενθυμίζεται ότι η Υπηρεσία Ασύλου είναι αυτόνομη και υπάγεται στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

 

Η Υπηρεσία Ασύλου λειτουργεί Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου στην Αττική, το Βόρειο και Νότιο Έβρο, τη Λέσβο και τη Ρόδο και Aυτοτελή Kλιμάκια Aσύλου στην Αμυγδαλέζα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα.