Κυβερνητική πηγή: Ανυπόστατο το δημοσίευμα του Reuters

Ανυπόστατο χαρακτήρισε ανώτατη κυβερνητική πηγή το δημοσίευμα του Reuters ότι η Ελλάδα εξετάζει την έξοδο στις αγορές το καλοκαίρι στην περίπτωση που δεν απελευθερωθούν οι δύο υποδόσεις που συνδέονται με τα προαπαιτούμενα.

Η ίδια κυβερνητική πηγή έλεγε ότι η πορεία της ελληνικής οικονομίας είναι τέτοια που δεν τίθεται θέμα για την εκπλήρωση των 12 δράσεων.

 

Η έξοδος ή όχι στις αγορές είναι ένα ενδεχόμενο και παράλληλα δυνατότητα της ελληνικής κυβέρνησης αλλά σε καμία περίπτωση δεν συναρτάται με τις δράσεις που εκκρεμούν και με την εκταμίευση των δόσεων.