Πως να θεμελιώσετε δικαίωμα σύνταξης με πλασματικά έτη χωρίς να πληρώσετε ούτε 1 ευρώ

Χωρίς να πληρώσουν ούτε ένα ευρώ μπορούν να αναγνωρίσουν έως και δύο πλασματικά έτη οι ασφαλισμένοι και να επισπεύσουν την «έξοδο» στη σύνταξη. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν ακόμα και τώρα να θεμελιώσουν δικαίωμα με παλαιότερες ευνοϊκές διατάξεις και να αποφύγουν την αύξηση των ορίων ηλικίας.

Προσοχή, καθώς τα πλασματικά έτη που αναγνωρίζονται δωρεάν οδηγούν στην ταχύτερη θεμελίωση δικαιώματος αλλά δεν προσαυξάνουν το ποσό της σύνταξης. Σε περίπτωση που οι ασφαλισμένοι θέλουν να αυξήσουν τη σύνταξη θα πρέπει να εξαγοράσουν πλασματικά έτη (στρατός, σπουδές).

 

Αναλυτικά τα πλασματικά έτη που αναγνωρίζονται εντελώς δωρεάν είναι τα εξής:

 

• Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας και μέχρι 300 ημέρες (π.χ. η περίοδος ύστερα από εργατικό ατύχημα.). Διαφορετικές ταχύτητες ισχύουν ανάλογα με το πότε «κλειδώνει» το συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

 

Εφόσον ο ασφαλισμένος επιθυμεί να θεμελιώσει δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2010, τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως 200 ημέρες. Προσοχή, καθώς η επιδότηση πρέπει να έχει συντελεστεί 10 έτη πριν από την αίτηση για συνταξιοδότηση.

 

Για τις μητέρες ανηλίκων που επιθυμούν να θεμελιώσουν μέχρι το τέλος του 2010 η επιδότηση πρέπει να έχει συντελεστεί 10 έτη πριν από την ενηλικίωση του τέκνου και μέχρι 200 ημέρες.

 

• Ο προβλεπόμενος από την εθνική συλλογική σύμβαση χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας. Για τον χρόνο κύησης και λοχείας παρέχεται αυτή η δυνατότητα σε όλες τις μητέρες εργαζόμενες που επιδοτήθηκαν την εν λόγω περίοδο.

 

• Ο χρόνος επιδότησης τακτικής ανεργίας και μέχρι 300 ημέρες. Πρόκειται για τον χρόνο κατά τον οποίο ο ασφαλισμένος είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ και επιδοτείται από τον Οργανισμό.

 

Και σε αυτήν την περίπτωση για θεμελίωση μέχρι το τέλος του 2010 μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο έως 200 ημέρες και μάλιστα η επιδότηση πρέπει να έχει συντελεστεί 10 έτη πριν από την αίτηση για συνταξιοδότηση. Για τις μητέρες ανηλίκων που επιθυμούν να θεμελιώσουν μέχρι το τέλος του 2010, η επιδότηση πρέπει να έχει συντελεστεί 10 έτη πριν από την ενηλικίωση του τέκνου.

 

Παράδειγμα

Ενδεικτικά δημοσιεύεται το εξής παράδειγμα: Ασφαλισμένη στο ΙΚΑ είναι σήμερα 55 ετών και συνολικά έχει συμπληρώσει 7.800 ημέρες ασφάλισης. Το τέκνο της ενηλικιώθηκε το 2003 όταν και είχε 5.400 ημέρες ασφάλισης. Το 1997 είχε επιδοτηθεί λόγω ανεργίας. Τι κερδίζει αν χρησιμοποιήσει τον χρόνο ανεργίας για θεμελίωση;

 

Απάντηση: Η μισθωτή του παραδείγματος αν κάνει χρήση του χρόνου που επιδοτήθηκε λόγω ανεργίας, τότε συμπληρώνει τις απαραίτητες 5.500 ημέρες μέχρι την ημερομηνία ενηλικίωσης του τέκνου. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις για τις μητέρες ανήλικων τέκνων.

 

Επομένως θα μπορεί να πάρει πλήρη σύνταξη αμέσως, καθώς έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας της. Στην αντίθετη περίπτωση θα έφευγε στο 62ο έτος με μειωμένη σύνταξη ή εναλλακτικά στο 67ο με πλήρη