Το ΔΝΤ έμαθε απο τα λάθη της ελληνικής διάσωσης

Με αφορμή την περίπτωση της Ελλάδας, το ΔΝΤ προχωρά στην αλλαγή της στρατηγικής του για την παροχή δανείων σε χώρες που είναι υπερχρεωμένες, προκειμένου να αποφύγει στο μέλλον την εξαίρεση από τον κανόνα που προβλέπει ότι θα πρέπει να προηγείται η εξασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους.

Σύμφωνα με τη σχετική αναφορά που δόθηκε στη δημοσιότητα, πρόκειται μια νέα πρόταση που βρίσκεται υπό μελέτη προκειμένου να καταργηθεί η εξαίρεση που αποφασίστηκε το 2010 για την χορήγηση του δανείου στη χώρα μας, υπό το φόβο της μετάδοσης της ελληνικής κρίσης σε άλλες χώρες της ευρωζώνης.

 

Οπως επισημαίνεται, έχει γίνει σαφές ότι η συστηματική απαλλαγή που προβλεπόταν για το 2010 δεν παρέχει μια «συνεκτική μακροπρόθεσμη λύση» στο πρόβλημα και οι προτεινόμενες αλλαγές θα βοηθήσουν τη δανειζόμενη χώρα να βελτιώσει την ικανότητά της να εξυπηρετήσει το χρέος της.

 

Πρόκειται για μια προσπάθεια «να μειωθεί το κόστος της επίλυσης κρίσεων για τους πιστωτές και τους οφειλέτες», σημειώνεται στην έκθεση του ΔΝΤ.

 

Σε περίπτωση που απαιτείται αναδιάρθρωση του χρέους, σύμφωνα με τη μελέτη, η προσέγγιση αυτή επιδεινώνει απλώς τα προβλήματα για το μέλος (δανειζόμενο) και τοποθετεί τους πόρους του ΔΝΤ σε μεγαλύτερο κίνδυνο.

 

Μεταξύ άλλων μελετήθηκαν και οι περιπτώσεις που μια χώρα-μέλος του ΔΝΤ έχει απολέσει την πρόσβαση στην αγορά και το χρέος της εκτιμάται να είναι βιώσιμο, αλλά όχι με μεγάλη πιθανότητα.

 

Επίσης, στην πρόταση μελετώνται οι μέθοδοι με τις οποίες θα αντιμετωπίζονται οι ιδιώτες ομολογιούχοι όταν τίθενται σε εφαρμογή προγράμματα διάσωσης.

 

Κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΔΝΤ τονίσθηκε ότι έγινε προκαταρκτική συζήτηση και ότι θα ακολουθήσουν περαιτέρω διαβουλεύσεις με τους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των συμμετεχόντων στην αγορά.