Τα κριτήρια για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

Μέσω ΟΓΑ θα διατεθεί τελικώς το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, ενώ οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις σε ΚΕΠ και στις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων.

 

Οι οριστικές αποφάσεις για το ύψος του επιδόματος, τα εισοδηματικά κριτήρια και οι περιοχές στις οποίες θα γίνει, αρχικώς, η πιλοτική εφαρμογή θα ανακοινωθούν σήμερα. Η πιλοτική εφαρμογή θα ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο σε δύο δήμους και από το 2015 θα γενικευτεί σε περισσότερους δήμους.

 

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά και την κατάθεση της μελέτης από την Παγκόσμια Τράπεζα, η χορήγηση του εισοδήματος θα γίνει με ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια, καθώς το σύνολο του εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένου και του τεκμαρτού, το οποίο υπολογίζεται με βάση τα περιουσιακά στοιχεία, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ και όχι έως 4.800 ευρώ, όπως ήταν η αρχική πρόταση.

 

Στο τεκμαρτό εισόδημα περιλαμβάνονται:

 • Αγροτικές γαίες.
 • Οικονομικά περιουσιακά στοιχεία (π.χ. αποταμιευτικοί λογαριασμοί).
 • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά (αυτοκίνητα ή άλλα εγγεγραμμένα διαρκή καταναλωτικά αγαθά).
 • Στο δηλωθέν εισόδημα περιλαμβάνονται εισοδήματα από τις εξής πηγές:
 • Μισθωτές υπηρεσίες.
 • Αυτοαπασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των ελευθερίων επαγγελμάτων.
 • Γεωργικές δραστηριότητες.
 • Εμπορικές επιχειρήσεις.
 • Μισθώματα και άλλα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία.
 • Μερίσματα και κέρδη από κεφάλαια.
 • Έσοδα από τόκους.
 • Εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης.
 • Εισόδημα από προγράμματα κοινωνικής ασφάλισης.
 • Εισόδημα από προγράμματα κοινωνικής βοήθειας.
 • Εισόδημα από τυχόν άλλα επιδόματα.

 

 

Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ