Στην εφορία όσοι δεν πληρώσουν το χαράτσι

Στην εφορία στέλνει στο τέλος Ιουλίου η ΔΕΗ τα στοιχεία όσων οφείλουν το Τέλος Ακινήτων. Όσοι εξοφλήσουν μέχρι τις 25 Ιουλίου όλες τις δόσεις του φόρου, δεν θα συμπεριληφθούν στον κατάλογο των οφειλετών.

 

Όσοι έχουν έστω και μία δόση απλήρωτη μετά την 25η Ιουλίου, θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία εξόφλησης που προβλέπεται για τις οφειλές στην εφορία.

Πάντως, αν κάποιος πληρώσει χαράτσι στη ΔΕΗ μετά την 25η Ιουλίου τα χρήματα δεν χάνονται. 

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΔΕΗ το ποσό αυτό θα πιστωθεί στον επόμενο λογαριασμό που θα εκδοθεί από τον Αύγουστο 2014 και μετά.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή της σχετικά με την εκκαθάριση των ανεξόφλητων ποσών ΕΕΤΑ 2013 η ΔΕΗ αναφέρει: 

«Σχετικά με την εξόφληση του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων (ΕΕΤΑ) έτους 2013 μέσω των λογαριασμών ρεύματος, η ΔΕΗ ενημερώνει τους πελάτες της για τα ακόλουθα:

Σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, στο τέλος Ιουλίου 2014 η ΔΕΗ θα επιστρέψει στο Υπουργείο Οικονομικών, όλα τα ανεξόφλητα ποσά ΕΕΤΑ 2013.

Επισημαίνεται ότι, όποιος πελάτης εξοφλήσει μετά την 25η Ιουλίου 2014 λογαριασμό που έχει λήξει, τυχόν ανεξόφλητο ποσό ΕΕΤΑ που περιλαμβάνεται σε αυτόν, δεν θα αποτελεί πλέον οφειλή στη ΔΕΗ, καθώς αυτό θα έχει μεταφερθεί στην Εφορία. Το ποσό αυτό δεν θα χαθεί, καθώς θα πιστωθεί στον αμέσως επόμενο λογαριασμό που θα εκδοθεί από τον Αύγουστο 2014 και μετά. 

Το πιστωτικό ποσό θα εμφανίζεται διακριτά στο λογαριασμό αυτό και πιο συγκεκριμένα με το λεκτικό «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΕΤΑ ΔΟΥ».

Αν από την παραπάνω πίστωση προκύψει επιστροφή ποσού για τον πελάτη και επιθυμεί την άμεση καταβολή του, τότε μπορεί να μεταβεί σε οποιοδήποτε κατάστημα της ΔΕΗ, προσκομίζοντας ένα πρόσφατο λογαριασμό και την αστυνομική του ταυτότητα – ο ίδιος ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν άτομο.

Για τη διευκόλυνσή τους οι ανωτέρω πελάτες – πριν από τη μετάβασή τους σε κατάστημα της ΔΕΗ – είναι προτιμότερο να έχουν σχετική ενημέρωση για το συγκεκριμένο θέμα, καλώντας στο 11770».

 

Τμήμα Ειδήσεων Radio1d.gr