Σε φορείς του υπουργείου Δημόσιας Τάξης οι πρώην δημοτικοί αστυνόμοι

Σε φορείς και υπηρεσίες του υπουργείου Δημόσιας Τάξης τοποθετούνται προσωρινά πρώην δημοτικοί αστυνομικοί μέχρι τη δημοσίευση των ατομικών πράξεων μετάταξής τους, βάσει των οριστικών πινάκων διάθεσης.

Όπως αναφέρει απόφαση του υπουργείου Δημόσιας Τάξης, είναι γνωστό στις 26 Μαϊου αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι τελικοί πίνακες διατιθέμενων πρώην δημοτικών αστυνομικών, ανά φορέα υποδοχής του δημοσίου, μεταξύ των οποίων και η Ελληνική Αστυνομία και δόθηκε προθεσμία ενός μηνός στους υποψηφίους, για την υποβολή αιτήσεων θεραπείας, οι οποίες θα εξεταστούν από τα Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια των φορέων προέλευσης και στη συνέχεια θα εκδοθούν οι οριστικοί πίνακες.

“Όσοι εκ των ανωτέρω υπαλλήλων έχουν ήδη μεταταχθεί με αποφάσεις του υπουργού Δικαιοσύνης σύμφωνα με τους προσωρινούς πίνακες διάθεσης που δημοσιεύτηκαν την 17-03-2014 στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, δύνανται με αίτησή τους να παραμείνουν στις ως άνω υπηρεσίες του εν λόγω υπουργείου μέχρι τη δημοσίευση των ατομικών πράξεων μετάταξης βάσει των οριστικών πινάκων διάθεσης” σημειώνεται στην απόφαση του υπουργείου.