Στο 17,8% αυξήθηκε το παράνομο εμπόριο τσιγάρων

Παράνομο είναι σχεδόν 1 στα 5 τσιγάρα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, ενώ μόνον το 2013 το λαθρεμπόριο τσιγάρων κόστισε στο Δημόσιο 565 εκατ. ευρώ από χαμένους φόρους.

 

Μελέτη που διενέργησε η KPMG για λογαριασμό των εταιρειών British American Tobacco, Imperial Tobacco, Japan Tobacco International και Philip Morris International κατέδειξε για την Ελλάδα τα εξής:

 

  • Το παράνομο εμπόριο τσιγάρων αυξήθηκε κατά 4,4 ποσοστιαίες μονάδες, φθάνοντας το 17,8% στο σύνολο του 2013.
  • Η συντριπτική πλειονότητα (7 στα 10) των παράνομων τσιγάρων είναι illicit whites που το 2013 αυξήθηκαν κατά 63% σε σχέση με το 2012. Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα εντοπίστηκε η 2η μεγαλύτερη ποσότητα illicit whites στην ΕΕ (2,8 δισ. τσιγάρα).
  • Οι χαμένοι φόροι το 2013 από το παράνομο εμπόριο τσιγάρων προσέγγισαν τα 565 εκατ. ευρώ.

 

Σε επίπεδο ΕΕ, 1 στα 10  τσιγάρα που καταναλώθηκαν το 2013 ήταν παράνομο. Από αυτά, το 33% ήταν τα λεγόμενα illicit whites, τα οποία αποτελούν μια αναδυόμενη μορφή παράνομων τσιγάρων, που παράγονται με μοναδικό στόχο την παράνομη διακίνησή τους.

 

Συνολικά, 58,6 δισ. παράνομα τσιγάρα καταναλώθηκαν στην ΕΕ -ποσότητα που αντιστοιχεί στο σύνολο της νόμιμης αγοράς τσιγάρων της Ισπανίας και της Πορτογαλίας- και υπολογίζεται ότι οι κυβερνήσεις της ΕΕ έχασαν περίπου 10,9 δισ. ευρώ.

 

Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, αν και τα illicit whites που καταναλώθηκαν το 2013 αυξήθηκαν κατά 15% σε σχέση με το 2012, συνολικά το παράνομο εμπόριο τσιγάρων στην ΕΕ μειώθηκε ελαφρά από το 11,1% το 2012 σε 10,5% το 2013.

 

Η μείωση αυτή οφείλεται στη σημαντική πτώση κατά 26,7% των λαθραίων τσιγάρων και είναι αποτέλεσμα των έντονων προσπαθειών που καταβάλει η βιομηχανία, οι κυβερνήσεις και οι διωκτικές Αρχές για την πάταξη αυτής της παράνομης δραστηριότητας.