Στο ΑΣΕΠ οι πίνακες κατάταξης υπαλλήλων του ΥΠΑΑΝ

Τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που είχαν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας, παρέλαβε το ΑΣΕΠ από το αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, προκειμένου η Αρχή να αναρτήσει στην ιστοσελίδα της, σύμφωνα με σχετική Απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

 

Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης παραλήφθηκαν από το ΑΣΕΠ κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα, έπειτα από εξέταση υποβληθεισών αιτήσεων θεραπείας από το Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

 

Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης, όπως εκδόθηκαν από το αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης καθώς και στον οικείο πίνακα ανακοινώσεων του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ