Χορηγία μόνο με ονοματεπώνυμο στα κόμματα

Χρηματοδότηση από ιδιώτες και επιχειρήσεις με… ονοματεπώνυμο, «προβολή» στο Διαδίκτυο αλλά και φοροαπαλλαγή προβλέπει το νέο πλαίσιο για το πολιτικό χρήμα, που αναμένεται να έρθει στη Βουλή, μόλις ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος δώσουν το «πράσινο φως».

 

Ο έλεγχος των οικονομικών των κομμάτων αλλά και των πολιτικών στελεχών προέρχεται πλέον στην ανεξάρτητη Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, αρωγός της οποίας θα είναι εντεταλμένος εισαγγελικός λειτουργός, που θα έχει το ελεύθερο για την άσκηση δίωξης όταν διαπιστώνεται απόκλιση. Δίνεται, έτσι, τέλος στο καθεστώς ελέγχου των πολιτικών από τους ίδιους τους πολιτικούς.

 

Το σχέδιο νόμου προβλέπει ότι, πλην της μειούμενης κρατικής χρηματοδότησης, που πλέον θα υπολογίζεται βάσει των πραγματοποιηθέντων  εσόδων του κράτους και όχι βάσει του προϋπολογισμού, κόμματα και υποψήφιοι θα μπορούν να λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση από ιδιώτες και επιχειρήσεις και μάλιστα σε ύψος που θα υπερβαίνει τα σημερινά όρια των 15.000 και 3.000 ευρώ, αντιστοίχως.

 

Επίσης, το σύνολο των συναλλαγών θα πρέπει να γίνεται μέσω λογαριασμών σε τράπεζες νε έδρα την Ελλάδα, ενώ τα κόμματα υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας. Περιορισμοί επέρχονται στη δυνατότητα δανεισμού με εγγύηση την κρατικής χρηματοδότηση, που πλέον δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος.

 

Πηγή: Καθημερινή