Καθυστερεί η εφαρμογή για τις τροποποιητικές δηλώσεις

Μετατέθηκε για την επόμενη εβδομάδα η ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής των τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, καθώς τεχνικά προβλήματα δεν επέτρεψαν να τεθεί χθες σε λειτουργία.

Σημειώνεται πως οι εμπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις δεν κατατίθενται πλέον στην Eφορία και αναγκαστικά οι φορολογούμενοι θα πρέπει να κάνουν τις διορθώσεις στο έντυπο Ε1 μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Το υπουργείο Οικονομικών έχει αντιμετωπίσει τεχνικά προβλήματα με την υποδομή υποδοχής των εμπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων Ε1, με αποτέλεσμα να μην την έχει ακόμη ενεργοποιήσει κάτι που αναμένεται να γίνει στις 7 Ιουλίου, ήτοι μια εβδομάδα πριν την λήξη της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων.

Πάντως, εάν και αυτό δεν καταστεί εφικτό, εξετάζεται τρόπος να παραταθεί με νομοθετική ρύθμιση πέραν της καταληκτικής προθεσμίας της 14ης Ιουλίου η περίοδος κατάθεσης των διορθωτικών φορολογικών δηλώσεων , αλλά όχι αργότερα από την 31η Ιουλίου, οπότε θα πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος για τις χρεωστικές δηλώσεις.

Σημειώνεται πως αν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της αρχικής δήλωσης είναι μηδενικό και κατά την εκκαθάριση της τροποποιητικής προκύψει ποσό για καταβολή, τότε βεβαιώνεται το οφειλόμενο ποσό και αυτό καταβάλλεται.

Αν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της αρχικής δήλωσης είναι πιστωτικό και κατά την εκκαθάριση της τροποποιητικής δήλωσης προκύψει μείωση του πιστωτικού αποτελέσματος ή μηδενικό αποτέλεσμα τότε βεβαιώνεται η διαφορά ως αχρεώστητα εισπραχθέν ποσό και αυτό καταβάλλεται στον φορολογούμενο.

Αν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της αρχικής δήλωσης είναι χρεωστικό και κατά την εκκαθάριση της τροποποιητικής δηλώσεως προκύψει αύξηση του χρεωστικού αποτελέσματος, τότε βεβαιώνεται η επιπλέον διαφορά και καταβάλλονται τα οφειλόμενα ποσά της αρχικής και της τροποποιητικής δήλωσης.