Από τους εν ενεργεία υπαλλήλους ξεκινά ο επανέλεγχος της μετατροπής συμβάσεων

Τους εν ενεργεία υπαλλήλους θα αφορά σε πρώτη φάση η διαδικασία επανελέγχου μετατροπής συμβάσεων αορίστου χρόνου, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

 

Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η εγκύκλιος, που δημοσιοποιήθηκε χθες, ορίζει ότι «τα αιτούμενα στοιχεία, που αφορούν στις μετατροπές συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας (ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή δημοσίου δικαίου) που έχουν οι υπάλληλοι κατά τον παρόντα χρόνο και τα οποία υποχρεούνται να αποστείλουν οι Διευθύνσεις Διοικητικού ή άλλες αρμόδιες οργανικές μονάδες των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 42 του Ν. 4250/2014, σε πρώτη φάση, θα αφορούν τους εν ενεργεία υπαλλήλους».

 

Επίσης, συνιστάται η καταγραφή των στοιχείων να ξεκινήσει από τις χρονικά πιο πρόσφατες περιπτώσεις μετατροπής συμβάσεων και να προχωρήσει σε βάθος 20ετίας, δηλαδή από το 1994 έως σήμερα.

Σε περιπτώσεις υπαλλήλων που προέρχονται από μεταφορά ή μετάταξη, εάν λείπουν στοιχεία από τον υπηρεσιακό φάκελο, θα πρέπει οι αρμόδιες Δ/νσεις να επικοινωνούν με το φορέα προέλευσης.