Νέα ρύθμιση για την Α’ Λυκείου

Σε συνολική ρύθμιση που αφορά στην Α΄ και Β΄ Λυκείου προχώρησε το υπουργείο Παιδείας μετά τα υψηλά ποσοστά, έως και 40%, των μετεξεταστέων που καταγράφηκαν φέτος στους μαθητές της Α΄ τάξης.

Με τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, ο τρόπος προαγωγής των μαθητών αλλάζει ως εξής: για την Α΄ τάξη προϋπόθεση για την προαγωγή των μαθητών είναι η επίτευξη βαθμού ετήσιας επίδοσης στα μαθήματα της «Ελληνικής Γλώσσας» (που περιλαμβάνουν τα Αρχαία, τη Νεοελληνική Γλώσσα και τη Λογοτεχνία) και των «Μαθηματικών» (Άλγεβρα και Γεωμετρία) τουλάχιστον 10. Αντίστοιχα, για τους μαθητές που θα φοιτήσουν την επόμενη χρονιά στη Β΄ Λυκείου τροποποιείται ο ισχύον νόμος ως εξής: Για την προαγωγή τους απαιτείται α) η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα και β) μέσος όρος προφορικής και γραπτής βαθμολογίας κατά διακριτό γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων Ελληνικής Γλώσσας, Μαθηματικών και των μαθημάτων ομάδας προσανατολισμού τουλάχιστον 10 και τουλάχιστον 8 σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα.