Φορολογική καταιγίδα 9 δισ. ευρώ

Βαρύ είναι το φορολογικό φορτίο που καλούνται να σηκώσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα οι φορολογούμενοι καθώς εφέτος έχουν συρρικνωθεί περαιτέρω καταβολής των φόρων (φόρος εισοδήματος, τέλος επιτηδεύματος, ειδική εισφορά αλληλεγγύης, φόρος πολυτελείας και Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων – ΕΝΦΙΑ).

Το υπουργείο Οικονομικών όχι μόνο δεν μερίμνησε για την καλύτερη κατανομή των προθεσμιών πληρωμής των φόρων, ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους οι φορολογούμενοι και αν αποφευχθούν νέα «φέσια», αλλά καθυστερεί και την έκδοση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ οπότε οι υπόχρεοι δεν μπορούν να κάνουν τον προγραμματισμό τους, αλλά και το ίδιο δεν διευκολύνεται στην είσπραξη του φόρου.

Πηγή: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ